Ceguesa infantil, pati per a nens cecs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6743 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX
1. Introducció
2. Què és una discapacitat visual?
3. Patologies
4. Percentatge de la población afectada
5. Entitats i organismos que treballen en aquesta población
6. Descriure la discapacitat, característiques, limitacions, aspectes a tenir en compte
7. Anàlisi dels destinataris
8. Objectius de l’adaptació
9. Plànol del pati
10. Descripció del pati11. El joc i la discapacitat visual
12. Adaptacions d’espais i materials justificats
13. Recursos externs (ONCE I CRDV)
14. Observacions
15. Avaluació
16. Conclusió
17. Bibliografía I web grafia

1. Introducció
Tots sabem que la discapacitat visual afecta l’òrgan de la vista, tanmateix tota persona amb una mala visió és una persona amb discapacitatvisual? Donem-hi un cop d’ull... Tothom pot tenir una deficiència visual, però la discapacitat representa la pèrdua de més d’un 10% de visió amb els correctors (lents de contacte o ulleres entre d’altres).
Cal destacar que hi ha dos tipus de persones quant a la discapacitat visual, d’una banda, hi ha les persones amb baixa visió és a dir amb menys d’un 10%. D’altra banda, trobem les persones ambceguesa total (no hi veuen o veuen tan poc que han d’aprendre mitjançant els altres sentits, aquest grup constitueix el 10-15% de discapacitats visuals). A més, hem de remarcar, que hi ha una diferència significativa entre la ceguesa congènita (des del naixement) i l’adquirida, perquè els darrers han rebut input visual.
Deixant de banda aquestes dues classificacions, el terme discapacitat visual ésmolt ampli, les especificitats de cada individu són variades. A la classe tanmateix, un alumne es tracta de persona amb discapacitat visual si els aprenentatges es veuen afectats per la seva visió. Quan el nen pateix una pèrdua sensorial, les confusions entre les percepcions del món extern i les seves pròpies, les personals, són majors i la carència aferencial forma part, de manera freqüent, de lacarència afectiva precoç.
Els educadors han comprovat que els nens cecs segueixen un desenvolupament paral·lel al dels nens vidents.

2. Definició discapacitat visual.
La discapacitat visual significa una pèrdua important en la capacitat de visió d’un individu. Actualment el concepte de discapacitat visual es fomenta més en l’interès per la capacitat visual de les persones que no pas en lafocalització de la mateixa deficiència.
El concepte de deficiència visual fa referència tant a la ceguesa pròpiament dita com a altres afeccions de la vista que no arriben a ella. La ceguesa és la pèrdua de la percepció visual mesura a través del camp i de l'agudesa visual, amb el millor ull no se sobrepassa el 1/10 d'agudesa visual o no es conserva en cap dels dos el/1 20 de la visió normal. Laambliopía és la deficiència visual d'aquelles persones que mantenen una resta visual per sota dels criteris anteriors. Dintre de la ambliopía cal diferenciar les persones que han adquirit la deficiència tardanament (conten amb experiència sensorial) d'aquelles que són amblíopes de naixença.
L’OMS defineix la ceguesa i altres problemes visuals com a “discapacitats de l’òrgan de la visió”, i elsclassifica en les categories següents:
* Discapacitat de l’agudesa visual.
* Absència de l’ull.
* Discapacitat visual severa d’ambdós ulls.
* Discapacitat visual severa d’un ull amb visió disminuïda de l’altre.
* Discapacitat visual moderada d’ambdós ulls.
* Discapacitat visual severa d’un ull.
* Discapacitat del camp visual.
* Altres discapacitats de diversos tipus.3. Patologies que poden produir pèrdues d'agudesa visual
* Cataractes: és una malaltia ocular que consisteix en l'opacitat de la lent o de la càpsula del cristal·lí de l'ull, que impedeix el pas dels raigs de llum.
* Glaucoma: és una malaltia de l'ull que es defineix com una neuropatia òptica o una malaltia del nervi òptic. Una pressió intraocular alta és un important factor de risc...
tracking img