Civil.doc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (863 palabras )
  • Descarga(s) : 54
  • Publicado : 11 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La protecció dels béns intel•lectuals passa essencialment pel reconeixement
de drets exclusius (és a dir, un monopoli) que permetin al titular d'excloure del gaudi del bé als altres o decidir quan icom el poden explotar. El conjunt dels diferents sistemes o règims de protecció d'aquests béns és el que es coneix com a propietat ntel•lectual.

A Espanya, l'expressió propietat intel•lectual téun sentit més restringit que el que s'utilitza normalment en l'àmbit internacional. A Espanya, la propietat intel•lectual equival al que els anglosaxons denominen copyright. En la nostra radició, ladistinció bàsica s'estableix entre propietat intel•lectual (dret d'autor i drets connexos) i propietat industrial (patents, marques, etc.). Certament, seria més còmode seguir la terminologiainternacional, però és difícil de fer-ho del tot quan la Constitució (art. 149.1. 9a) i el text bàsic de dret d'autor (Llei depropietat intel•lectual, TRLPI) fan servir la tradicional. Per a saber quan parlemde propietat intel•lectual en sentit ampli o restringit, haureu d'atendre, doncs,al context.

El dret d'autor té per objecte les obres literàries, artístiques i científiques.
A més, també incloucertes prestacions, creatives o industrials, de qui podríem descriure com a auxiliars de la creació (artistes intèrprets i executants, productors, etc.), sobre les quals es reconeixen drets afins tambéanomenats veïns o connexos) als d'autor.

L'únic requisit de protecció de la creació formal és l'originalitat. .Tanmateix, no és fàcil definir l'originalitat. La tradició més ortodoxa del sistema dedret d'autor parla d'empremta? de? la? personalitat (allà, a l'obra, hi ha l'autor). El sistema del copyright, en canvi, es conforma amb un nivel d'originalitat inferior i exigeix només que la creacióresulti d'un esforç personalitzat: en suma, que no s'hagi copiat
És obra, doncs, qualsevol expressió formal original resultant de la creativitat
humana.
La desprotecció de les idees
és un...
tracking img