Coliformes en bibalvos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 37 (9197 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex
Introducció | 3 |
Objectius | 3 |
Els mol·luscs | 4 |
* Característiques generals | 4 |
* Anatomia externa | 4 |
* Sistema digestiu i alimentació | 5 |
* Sistema circulatori | 5 |
* Sistema excretor | 6 |
* Sistema nerviós | 6 |
* Sistema nerviós | 6 |
* Embriologia | 6 |
* Classificació | 7 |
Especies estudiades | 8 |
* Musclo(Mejillón): Mytilus edulis | 8 |
* Cloïssa (Almeja): Ruditapes decussatus | 9 |
* Navalla (Navaja): Ensis siliqua | 10 |
* Escopinyes (Berberecho): Cerastoderma edule | 11 |
Coliformes | 11 |
* 1. Escherichia | 13 |
* 2. Citrobacter | 16 |
* 3. Klebsiella | 16 |
* 4. Enterobacter | 17 |
Detecció de Coliformes en mol·luscs | 17 |
* 0. Preparació de lesmostres | 19 |
* 1. Colimetria | 19 |
* 2. Galeria Api 20e | 22 |
* 3. Impedància elèctrica | 25 |
* 4. Color agar cromogènic | 28 |
Legislació | 28 |
Resultats | 30 |
Conclusions | 31 |
Bibliografia | 32 |

Introducció
En aquests treball el que es pretén es agafar 4 tipus diferents de mol·luscs Musclo (Mejillón): Mytilus edulis. Cloïssa (Almeja): Ruditapesdecussatus. Navalla (Navaja): Ensis siliqua. Escopinyes (Berberecho): Cerastoderma edule, en els quals se’l hi ha realitzat diferents tipus de mostres per coliformes, veure quins són els resultats i comparar les proves per veure quina és la més eficaç i més adient.
Es fan les proves per coliformes i no altres bacteris, perquè els Coliformes tenen importància rellevant com indicadors de contaminaciófecal de l'aigua i els aliments. Sobretot perquè els mol·luscs son animals filtradors d’aigua de la qual obtenen el aliment.
S’agafen com a mostres mol·luscs dons perquè son animals que s'alimenten de plàncton i altres criatures microscòpiques de mar que suren a l'aigua mitjançant la filtració.
Llavors si l’aigua esta contaminada, al filtrar-la els mol·luscs queden contaminat també percoliformes, per aquest motiu és interessant desenvolupar aquest treball.
Objectius
Conèixer les Característiques generals de la família dels mol·luscs. Es a dir, com és la seva anatomia, el seu Sistema digestiu i la seva alimentació, com es classificació, el seu sistema reproductor, el seu sistema nerviós, el seu sistema excretor i el seu sistema circulatori.
Diferenciar entre les 4 mostresdiferents del mol·lusc. Per tant diferenciar entre musclo, cloïssa, navalla i escopinya.
Conèixer i explicar en termes generals els Coliformes, quines diferencies hi ha entre coliformes fecals i coliformes totals, quin grups comprenen el coliformes, on viuen, característiques perquè són tan importat.
Diferenciar entre Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Escherichia, com són, en quins medis podenviure, quines malalties poden produir.
Conèixer les diferents proves que es poden dur a terme i realitzar per a coliformes.
Determinar quina de les 4 proves escollides és la que en menys temps, menys diner, menys medis per realitzar-la es necessiten, es a dir quina és la més eficaç i eficient.

Els mol·luscs
Els mol·luscs (Mollusca, del llatí Molluscum "tou") formen un dels grans talls delregne animal . Són invertebrats protóstomos celomats , triblàstics amb simetria bilateral (encara que alguns poden tenir una asimetria secundària) i no segmentats, de cos tou, nu o protegit per una petxina . Els mol·luscos són els invertebrats més nombrosos després dels artròpodes , i inclouen formes tan conegudes com les cloïsses, ostres, calamars, pops, llimacs i una gran diversitat de cargols , tantmarins com terrestres.
Es calcula que hi pot haver a prop 100.000 espècies vivents, i 35.000 espècies extintes, ja que els mol·luscs tenen una llarga història geològica, que abasta des del Cambrià inferior fins a l'actualitat. Els mol·luscs colonitzen pràcticament tots els ambients, des de les grans altures a més de 3.000 m sobre el nivell del mar fins a profunditats oceàniques de més de 5.000...
tracking img