Com fer un comentari de text del mite logos.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (668 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL NAIXEMENT DE LA FILOSOFIAEs sol dir que l'inici de la filosofia radica en el pas del mite al logos, és a dir, en el pas d'explicacions o respostes tradicionals i arbitràries a explicacionslògiques i racionals. Els grecs protagonistes d'aquest pas o salt van fundar el que s'anomena filosofia; ara bé, aquest pas es féu una vegada per sempre o, ben al contrari, constantment hem de repetir-lo?
1.L'activitat dels primers que filosofarenEls mites són relats fabulosos que expliquen o donen resposta a interrogants o qüestions importants pels humans; en segon lloc, els mites són relats quecerquen donar models d'actuació. Els mites s'imposen com a relats plens d'autoritat però sense justificació; s'apel·la, emotivament, a que les coses sempre han estat així. Els mites grecs, per exemple,expliquen com es féu el món, com fou creat el primer home i la primera dona, com s'obtingué el foc, com aparegué el mal al món, què hi ha després de la mort,…; simultàniament, les actuacionsextraordinàries dels personatges mítics són un exemple o pauta a seguir. Els grecs disposaven de gran nombre de mites; nosaltres, també. Disposem de mites que compleixen tant la funció explicativa com la funcióexemplificadora.A Grècia, al segle VI abans de Crist, uns homes emprenedors, els primers filòsofs, van començar a qüestionar-se tant les explicacions que donaven els mites com les pautes de conducta queoferien. Eren uns homes a qui els atreia fer-se preguntes, que notaven incoherències en els relats mítics del seu entorn, que constataven relats diferents en pobles diferents. Aquests homes, dominatsper una plural curiositat i per una actitud crítica, són els que protagonitzaren el que es coneix com a miracle grec: el pas del mite al logos. Per a ells, aquest pas significava desconfiar de lesimaginatives narracions o explicacions populars i, amb una mirada nova, observar i analitzar la natura, tot intentant descobrir en ella les causes dels esdeveniments; per això, en lloc de parlar de...
tracking img