Comentari sobre text de ciceró

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (769 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari sobre el fragment de text de Ciceró:

Ciceró va néixer a Arpinium, l’any 106 aC i va morir a Formia l’any 43 aC.; al llarg de la seva vida sobretot es va dedicar a la retòrica i a lafilosofia (estoïcisme i platonisme)[1].

En primer lloc, Ciceró afirma que el poble cal que sigui governat amb intel·ligència i autoritat. Ens explica per tant, les diferents formes de govern que ellidentifica, quan governa un l’anomena monarquia, quan governen uns pocs escollits s’anomena aristocràcia, o per altra banda trobaríem el que consideraríem un govern popular escollit per la gran massade població. Ciceró tolera qualsevol de les formes de govern esmentades tot i que no les qualifica d’excel·lents i afirma que dependrà de les circumstàncies el seu nivell de preferències per a un ol’altre.

Pel que fa al nivell de drets i participació, en el cas de la monarquia el rei és l’únic que en gaudeix i malgrat el monarca sigui molt just i moderat Ciceró segueix considerant-t’ho com unrègim millorable, per exemple amb el cas de Ciro de Pèrsia; mentre que en el cas de l’aristocràcia tot i que s’ampliïn els drets i la participació (encara que molt limitada a poques persones que formenpart de l’aristocràcia) el poble segueix sense participar ni tenir cap dret. Però quan el poble consta de tots els drets de participació, l’autor es queixa de l’espectacle que ofereix la multituddesenfrenada que comet els excessos més grans que un es pot arribar a imaginar.

Cal mencionar que quan la monarquia es degenera, es transforma en tirania; la aristocràcia degenera en oligarquia; i lademocràcia en l’anarquia. Així mateix, afirma que l’excés de llibertat del poble condueix cap a l’esclavitud i ho narra amb l’exemple de Pisistràtide a Atenes.

L’argument del text busca explicar queles formes de govern van canviant i forma relativament ràpida i s’estableix com un cicle entre les diferents opcions: de reis a tirans, de tirans a aristòcrates, d’aristòcrates a oligarques,...
tracking img