Comentario de texto-pautas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (597 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE TEXT:

CONTEXT HISTÒRIC:

Plató és un dels filòsofs més cèlebres de la història de la filosofia i el més important filòsof de l'antiguitat. L'activitat intel·lectual de Plató essitua a la Atenes democràtica de inicis segle IV aC., just desprès de la mort de Sòcrates (399 aC.), un altre dels filòsofs més destacats de l’època. Els ensenyaments i condemna a mort de Sòcrates tindranun impacte brutal sobre el pensament platònic. Plató fou amic i deixeble de Sòcrates. La mort de Sòcrates cal situar-la en el context de crisis polític que viu la ciutat d'Atenes desprès de laderrota soferta davant Esparta a la guerra del Peloponès. Aquest esdeveniment farà que Plató prengui consciència de la corrupció política existent al moment. La condemna a mort cal interpretar-la en aquestsentit. La presència dins la democràcia atenenca de corrents demagògiques expliquen perquè el que era considerat el home més just d'Atenes fossi condemnat mort. Certament, la voluntat de qüestionar-hotot i de recerca de veritat absolutes en l'àmbit de la moral que troben a Sòcrates l'enfrontarà als defensors de la democràcia i la concepció relativista de la moral en què es fonamenten i elsdefensors dels valors tradicionals de la aristocràcia atenenca.

El pensament de Plató pren com a punt de partença la preocupació de Sòcrates per la definició veritable de la virtut moral. Això elsenfronta intel·lectualment al relativisme dels sofistes. Però a diferencia del seu mestre, Plató ampliarà les seves preocupacions més enllà de l'ètica. La seva voluntat de trobar respostes universalmentvàlides s'amplia a tots els àmbits de l'experiència humana. Plató és els primer en elaborar un sistema filosòfic que abasta tots els problemes filosòfics (metafísica, epistemologia, psicologia i filosofiapolítica). Aquest fet situa a Plató en un nova etapa del pensament grec que va més enllà de la preocupació sobre la dimensió moral i política que trobem a sofistes i Sòcrates. El sistema platònic...
tracking img