Comerç just

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2028 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

El comerç just.
El comerç just és una forma alternativa de comerç que té com objectiu canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord (principalment són consumidors, on hi viuen 1200 milions de persones) i els països empobrits del Sud (els productors, on hi viuen uns 4500 milions de persones).

La xarxa de comerç just està formada per associacions, ONG's, cooperatives,empreses, artesans... i es basa en estructures democràtiques i les principals normes són les següents: assegurar als treballadors un salari digne, no acceptar ma d'obra infantil, igualtat entre homes i dones, afavorir la realització de projectes de desenvolupament solidari en benefici de la comunitat, ser respectuosos amb el medi ambient i no privilegiar els cultius d'exportació en perjudici delscultius de consum local necessaris per a la població.
El seu problema principal és la desigualtat. Per a intentar solucionar aquest problema, les organitzacions de comerç just compren els productes directament als productors i els distribueixen per arreu del món, evitant els intermediaris. 50.000 voluntaris col·laboren en aquestes associacions, i 5 milions de persones de 44 països del tercer móns'en beneficien.
El mercat, per tant, no ha set un motor de desenvolupament per a tothom. Ara per ara, cada cop es fa mes difícil corregir les desigualtats.
Després de la Segona Guerra Mundial es va imposar un ordre econòmic inapropiat a l’època, que va començar a marcar diferències, i tot i les reivindicacions fetes posteriorment per a obtenir un canvi, no van aconseguir res, perquè elsgoverns només fan tractes en iguals circumstancies i per tan només són vàlids entre països amb el mateix nivell de desenvolupament.
Avui en dia, la nostra economia es basa en un sistema capitalista. Aquest pot ser considerat molt bo per a produir, però per a distribuir no.
Cal doncs un moviment social que aconsegueixi canviar els actuals models de relacions econòmiques i a participar en laconstrucció d'alternatives per tal de canviar les injustes relacions comercials internacionals.
Cada treballador que participa en el Comerç Just ha de poder decidir lliurement la seva vida econòmica i viure dignament del seu treball, respectant l'equilibri ecològic.
Ela factors que intervenen en el comerç just i el paper que hi tenen són aquests :
PRODUCTORS: Són la relació directa amb la cultura, lanaturalesa i l'ambient social de cada un dels productes. El Comerç Just treballa per la dignificació de l'esforç i reconeixement dels productors, que gràcies al comerç just reben, directa o indirectament, assistència tècnica, recursos, assessoria empresarial i accés al mercat internacional.

IMPORTADORS: Compren productes a les organitzacions productores, pagant un preu establert de comú acord, queels permet viure en condicions dignes i accedir a noves oportunitats d'educació i desenvolupament econòmic i social. Les organitzacions importadores poden recolzar també els productors d'altres formes: finançant per avançat la producció, assessorar-los en la millora dels productes o amb suport tècnic i de gestió, entre d'altres. També participen en campanyes de sensibilització dirigides areivindicar la necessitat d'introduir criteris ètics en les relacions comercials.

BOTIGUES: Són les que fan arribar el producte de Comerç Just a les nostres mans. Es comprometen a realitzar una tasca de divulgació i sensibilització sobre els principis del Comerç Just, amb especial atenció als beneficis d'aquest comerç per als productors.

CLIENTS: En exercir el consum responsable, no només ajuden amillorar les condicions de vida de les comunitats productores, respectant el medi ambient, sinó que també pressionen per canviar les condicions injustes d'intercanvi en el mercat convencional.

ORGANITZACIONS INTERNACIONALS I TERCER SECTOR: El seu objectiu és garantir el compliment dels criteris de Comerç Just, i promoure el desenvolupament, realitzant auditories als actors del cicle...
tracking img