Complements verbals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (633 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MORFOSINTAXI

ELS COMPLEMENTS VERBALS


COMPLEMENT DIRECTE


És un SN (o una oració) que complement el verb. És un complement exigit pels verbs transitius; per tant, és obligatori que unverb transitiu porti el SN o el pronom feble que exerceixen aquesta funció. El CD només ha de ser introduït per la preposició a en els següents casos:

a. Davant els pronoms personals forts usats coma CD:
• Tu em miraves a mi i jo et mirava a tu.
• No us em vist ni a tu i a ella.

b. Quan el CD designa una persona (o un ésser susceptible d’ésser personificat) i va immediatament aldarrera del subjecte.
• El perseguia com el gat a la rata.
• Ens miràvem l’un a l’altre.

c. És tolerable l’ús de la preposició a en el CD davant de certs pronoms relatius i indefinits(principalment tothom, tots, qui i el qual).
• He saludat a tothom.EL COMPLEMENT INDIRECTE


És sempre un SP introduït per la preposició a i exigit pel verb; per tant haurà d’aparèixerobligatòriament (o bé, ser sobreentès) en verbs com donar, prometre, dir, suggerir, ensenyar... Per distingir-lo aplicarem la prova de la pronominalització per li.

Dóna la llibreta a en Miquel. /Dóna-li la llibreta.

Convé no confondre’l amb el complement de finalitat o destinació, introduït per la preposició per a, que és opcional.

He comprat flors per a la meva xicota.
He compratflors per a la meva xicota a la florista.
CI

No pot ser que en una oració hi hagi dos CI. El vertader CI ésel que apareix en la segona oració.COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL


És un SP (o una oració) introduït per diferents preposicions i exigit pel verb.

La Mireia es burla de tothom.
La Mireiaconvida als seus amics a una cervesa.

Convé distingir entre el CRV (exigit pel verb) i el complement circumstancial (opcional).
ATRIBUT


És el nucli de les oracions copulatives o...
tracking img