Comunicación en el aula

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2030 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMUNICACIÓN EN EL AULA

Relación profesor-alumno según el análisis transaccional (H. Vieira)

1.Liburuari buruzko norberaren inpresioak

Liburua oso erraz irakurtzen da, ideiak modu argian azalduta daude eta gainera adibideak erabiltzen ditu ulertzera eman nahi dituen edukiak azpimarratzeko.

Bestalde, agertzen den informazioa, irakasleak klaseak ongi kudeatzeko eta ikasleekin erlazioakhobeto ulertzeko baliagarria da. Irakasle-ikasle interakzioan ongi mugitzeko artezbideak ematen ditu, egoera konfliktiboak ekiditzeko edo arazoei aurre egin ahal izateko.

Komunikazioa, ikasle-irakasle arteko harreman onak bideratzeko funtsezko tresna denaren ideia da gehien aipatzen dena. Eta irakasle-ikasle arteko komunikazio hori era egokian bideratzeko, teknika berezi batzuk erakusten ditu.2.Liburuan agertzen diren mezu nagusiak

Sarrera

• Irakaslea ikasten laguntzen duen persona bat da gaur egun. Horretarako:

➢ Komunikatzen jakin behar du.

➢ Egoera zailei aurre egiteko tresnak eduki behar ditu.

➢ Autokonfiantza ezinbestekoa da.

• Komunikazioa erlazio pedagogiko baten oinarrizko zutabea da.

Komunikazio interpertsonala

• Errealitateabarneratzeko moduaren garrantzia:

➢ Igurikapenak.

➢ Pygmalion efektua.

➢ “Profecia autorrealizable” delakoa.

• Autoezagutzak komunikazioa eraginkorragoa izan daiten laguntzen du.

• Komunikatzeko era ezberdinak: begirada, ahots tonua, espresio faziala, keinuak,… komunikazio ez berbala oso inportantea da.

• Komunikazioa laguntzen duten ezaugarriak.

➢Autoestimua: besteekin erlazionatzeko garrantzitsua.

➢ Entzuteko gaitasuna:

▪ Disponibilitatea: azkenerarte entzutea.

▪ Enpatia: bestearen egoeran jartzea.

▪ Interesa erakustea.

▪ Berehalako juiziorik ez egitea.

▪ Erreformulatzea: azalpena beste era batera eskatzea.

▪ Komunikazio ez berbalari arreta ezartzea.

▪ Azaldutako egoera ezorokortzea.

• Erretroinformazioa: ulertzera eman nahi dena behin eta berriz azpimarratzea, bai hitzekin zein komunikazio ez berbalarekin.

Irakasle-ikasle arteko harremana: aldaketarako estrategia

• Irakasle-ikasle arteko harremanetan aldaketak eman dira denboran zehar.

• Irakasle-ikasle harremanetan eskuhartzeko eredua: Analisi Transakzionala:

➢ Helburu nagusiaautoezagutzaren bitartez, indibiduo autonomoak sortzea da.

➢ Bakoitzak bere burua ezagutzea, geure buruarekin eta beste pertsonekin hobeto erlazionatzeko.

• Ego-aren egoera ezberdinak:

➢ Ego-aren ume egoera: sentimenduekin erlazionatzen dena.

➢ Ego-aren guraso egoera: arau eta baloreekin erlazionatua.

➢ Ego-aren heldu egoera: pentsamenduarekin harremanetan dagoena.

•Posizio existentziala: jasotako hezkuntzaren arabera, 4 egoera ezberdin.

➢ Superioritatearena: Ni ongi nago, zu gaizki.

➢ Kooperatiboa: Ni ongi nago, zu ere bai.

➢ Pasiboa: Ni gaizki, zu ere.

➢ Menpekotasunarena, gutxiagotasunarena: ni gaizki nago, zu ongi.

4 egoera existentzialetatik bat gailentzen da besteen gainetik pertsonetan, horri oinarrizko egoeraexistentziala deritzo. Eta badaude egoera existentzial puntualak ere, iragankorrak direnak.

Egoera guzti hauek ematerako orduan, irakaslearen funtzioa oso garrantzitsua da.

• Transakzioak, komunikatzeko orduan ematen diren Ego-aren egoera ezberdinen arteko konbinaketak dira. Eta pizgarri eta estimuluaren erantzunen bitartez osotzen dira. 4 eratakoak izan daitezke:

➢ Paraleloa: Ego-arenegoerak bat datozenean.

➢ Gurutzatua: estimulatutako Ego-aren erantzuna espero zena ez denean. Estimuluak erantzuna gurutzatzen duenean.

➢ Norabide bikoitzekoa edo azpikoa.

➢ Tanjentziala edo blokeatua: galdera bati beste galdera batekin erantzuten zaionean.

Gelako giroa

• Klaseko lehen egunetan, ikasleek irakaslea ebaluatzen dute.

• Denbora aurrera joan ahala,...
tracking img