Conceptos filodoficos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (635 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arje o Arque- principi, ja sigui del elements naturals com del govern, etc.
Apeiron- allò que no té límits que pot ser tot
Aparença- Coneixement immediat d’una cosa a través del que ens arribapels sentits, a què atribuïm només un valor aproximat i relatiu respecte del que aquella cosa és en veritat, que només s’aconsegueix després d’un atent examen d’aquesta o un coneixement de nivell superior.Causa- és el principi que amb el seu influx determina l’existència de un altre esser que del seu li es insuficient per viure
Canvi- l’esdevenir observable en totes les coses o la transformaciód’unes coses en altres, o en coses amb diferents propietats
Cosmos- totalitat ordenada(igual que l’univers)
Determinisme-En general, la teoria que sosté que res succeeix per atzar, sinó que tot es deua causes necessàries, de forma que, coneixent les causes o la suma de condicions necessàries d’un succés és possible preveure l’existència i les característiques de l’efecte.
Escepticisme-que sostéque la ment humana no és capaç de justificar afirmacions verdaderes. Hi ha dos tipus absolut o extrem (no hi ha res verdader per la ment humana) i el moderat o relatiu(són pocs els enunciats verdaders)Essència- manera de ser, sentit de la cosa donada, allò que una cosa és en si mateix. Filosòficament és la solució que se li dona al problema de com l’essència es relaciona amb el esser i de coml’essència està relacionada amb la consciència, amb el pensar.
Filosofia- significa ‘’amor per la saviesa’’ es tracta de una recerca sense termini de la veritat coneixement de la realitat. En primerlloc la filosofia és una forma de coneixement que pretén oferir explicacions dels temes que analitza aplicant la raó i els arguments racionals, a diferència de la fe o l’autoritat. En segon lloc és unsaber de tipus general, i per últim la filosofia és un saber crític perquè analitza tots els fonaments i mai es limita a acceptar-los de forma ingènua o definitiva ja que sempre poden canviar....
tracking img