Conde lucanor

Páginas: 3 (618 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2012
Don Juan Manuel
A súa obra desenvólvese arredor do primeiro tercio do século XIV, sendo O conde Lucanor unha obra rematada en 1335. Nesta obra os exempla están subordinados á predicación. O condeLucanor non é unha mera colección de exempla: a dificultade crecente serve para ir seleccionando paulatinamente ós lectores, comezando polos exempla que son moi claros e pouco a pouco ir eliminandolectores (nos libros II, III e IV) ata chegar a un lector preparado que é quen de aprecia-las pequenas xoias en forma de aforismos cada vez máis escuros e difíciles de descifrar.
No prólogo Don JuanManuel nomea tódalas súas obras. Isto serve como xustificación do seu estatus de escritor, pero a temática é común: a división da sociedade en estamentos, hai que poñer orde porque hai impulsos sociaisque están cambiando a sociedade: a monarquía está socavando o sistema de poder baseado no principio de primus inter pares. Don Juan Manuel quere situa-la nobreza no posto que cre que lle corresponde. Éunha explicación do mundo dende o punto de vista nobiliario. Non aparece a figura do rei, polo manos non como unha figura superior, e Don Juan Manuel céntrase en relacións entre nobres, todos iguais.A cabalería pasou de ser un deber a ser unha cualidade coa que se nace. Desátase a cuestión de se o cabaleiro é nobre por nacemento ou debe demostralo.
Aparece tamén un Libro de cantigas e un Librodel arte de trovar, que tamén sinala que a cabalería na concepción que dela ten Don Juan Manuel, ten que ser unha cabalería de letras.
É un proxecto total de educación social e tamén sapiencial. NoConde Lucanor fálase nos exemplos de como se debe comportar un nobre. Así, as últimas catro partes eliminan a imaxe e deixan só o proverbio, creando a dificultade que un nobre sabio debe poder superar.Nos exemplos, Patronio crea un caso particular que remonta á universalidade, condensada no proverbio final.
Actitude do autor: é unha actitude moderna, de preocupación pola conservación. Crea un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Conde De Lucanor
  • Conde lucanor
  • el conde lucanor
  • Conde Lucanor
  • Conde Lucanor
  • Conde lucanor
  • Conde lucanor
  • El Conde De Lucanor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS