Conflicte mesquites salt

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (926 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESENTACIÓ ESCRITA DEL CONFLICTE: MESQUITA A SALT

ORIGEN DEL CONFLICTE

MANIFESTACIONS: PARTS DEL CONFLICTE, POSICIONS RESPECTE DEL CONFLICTE. CONTEXT DEL CONFLICTE, INTENTS DE RESOLUCIÓEFECTES DE LES MANIFESTACIONS: PARTS DEL CONFLICTE, POSICIONS RESPECTE DEL CONFLICTE. CONTEXT DEL CONFLICTE, INTENTS DE RESOLUCIÓ


Origen del conflicte

Context: el municipi de Salt

Salt, a lacomarca del Gironès, forma part de la conurbació de la ciutat de Girona pel fet que hi ha continuïtat entre les trames urbanes d’ambdós municipis. Val a dir que, en aquest sentit, al 1975 Salt,juntament amb el municipi de Sarrià de Ter, fou agregat al municipi de Girona. Aquest fet desfermà una lluita veïnal molt intensa fins al 1983, any en el qual ambdós municipis se separaren de Girona irecuperaren la seva independència. Però físicament només delimiten les dues poblacions els rètols que indiquen on estem, si en una o l’altre. Aquesta conurbació es deu a que ambdues poblacions, especialmentSalt, són les que rebran la major part d’immigració, majoritàriament del sud de la Península, que va anar arribant dels seixanta en endavant. Aquesta onada immigratòria que s’ha perllongat finsaquesta darrera dècada, amb la immigració tant d’origen Africà, musulmans i sud saharians, com llatinoamericans. La negligent planificació urbanística respecte d’aquesta arribada massiva de població haprovocat també una saturació urbanística d’algunes zones de la vila. De fet Salt és la població amb major densitat de població de la província (4.598 habitants per km2).

El nucli urbà té dues partsclarament diferenciades, el nucli antic, amb població majoritàriament autòctona, amb habitatges de poca alçada, de tipus tradicional, i la part urbanitzada a partir dels nou vinguts dels seixanta isetanta, amb blocs d’habitatges de gran alçada i urbanísticament molt poblada. En aquesta àrea que en principi eren els habitatges dels nouvinguts de la Península, ara amb el boom immobiliari, els...
tracking img