Cooperació

Páginas: 2 (443 palabras) Publicado: 26 de mayo de 2011
Associació Cooperació i desenvolupament per a les dones del Perú
Tal com diu la definició en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a la Llei catalana 4/2008, de24 d’abril, relativa a les persones jurídiques (entre elles les associacions) (art.321-1.1):
“Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més personesper a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit”.

Nosaltres hem triat fer unaassociació per tal de tenir una Personalitat Jurídica i dur a terme legalment les nostres activitats, així com tenir un reconeixement públic, amb un amparament Legal i Fiscal davant la Llei.

Per altrebanda no tenim una finalitat de lucre, i amb la aportació de tots els recursos possibles per part dels sis socis, ja siguin materials i personals, hem decidit fer aquesta unió i posada en comúd’esforços.

Així, triem aquesta personalitat Jurídica partint de la premissa de que no hi ha una disposició d’un Patrimoni Inicial gran, i que per tant, necessitem ajuda econòmica per part dels Governs, i peraltre banda per que partim d’uns interessos comuns i considerem més efectiva la nostra activitat si ens convertim en una Entitat Jurídica.

La nostra associació, neix rere una vivència de cincEducadors Socials, que han estat participant en diversos projectes de Cooperació Internacional al Perú. Concretament han estat treballant en programes d’ajuda en la millora de la qualitat de vida de lesdones del Perú. Així, s’ha decidit fer una unió per portar a terme projectes propis en matèria d’Educació i de Integració de les dones.

La nostra missió és principalment fomentar l’aprenentatge i lamillora educativa de les dones del Perú (amb actuació en diverses localitats i zones territorials on l’analfabetisme és més sever) així com fomentar una millor integració social.

Els nostres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cooperaci N
  • QUE ES LA COOPERACI N
  • Cooperaci N Comercial Autoguardado
  • ENSAYO COOPERACI N EMPRESARIAL
  • COOPERACI N JUDICIAL INTERNACIONAL
  • Consejo De Cooperaci N Del Golfo
  • COOPERACI N HAITI
  • Sociedad De Cooperaci N

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS