Cuidados

Páginas: 49 (12107 palabras) Publicado: 31 de enero de 2012
CUIDADORS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA O PSÍQUICA

INTRODUCCIÓ, DISCPACITAT PSÍQUICA I DISCAPACITAT FÍSICA (56h)

1. DEFINICIÓ DE CONCEPTES BÀSICS
2. ÀREES DE CAPACITAT: MOTRIUS, FUNCIONALS, COGNITIVES I EMOCIONALS
3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL TRACTE A PERSONES AMB DISCAPACITATS
• Nova visió del tractament de persones amb disminució psíquica
• De la segregació a la integració.El principi de normalització
• Conseqüències implantació dels principis de normalització i integració
4. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES
5. ETIOLOGIA DE LES DEFICIÈNCIES
6. TIPUS DE DISCAPACITAT
7. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUALS
• Definició
• Classificació
8. PERSONES AMB DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS
• Alteracions o malaltiesintel·lectuals
® Síndrome de Down
9. PERSONES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I SENSORIALS
• Dèficits físics i motòrics
• Alteracions o malalties físiques
® Espina bífida (EB)
® Paràlisi cerebral infantil (PCI)
® Trastorns de la motricitat
® Altres: Epilèpsia
• Sistema visual
• Alteracions sensorials visuals
® Alteracions de la refracció:miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia
® Alteracions de l’enfocament: estrabisme i nistagme
® Ceguesa: cataractes, glaucoma, despreniment de retina, etc.
• Sistema auditiu
• Alteracions sensorials auditives
® Sordesa
10. PERSONES AMB MALALTIA MENTAL
• Psicosi
• Autisme infantil
• Esquizofrènia
• Paranoia
• Neurosi


11.L’ATENCIÓ SOCIAL A LES DISCAPACITATS
12. QUÈ ÉS I COM ES RECONEIX LA SITUACIÓ DE DISCAPACITAT
• Graus de la situació de discapacitat
• Certificat de reconeixement de discapacitat
• Reconeixement del grau de discapacitat
• Ajuts i prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat
13. ELS SERVEIS SOCIALS
• Síntesi de l’evolució històrica dels Serveis Socials a Catalunya14. LEGISLACIÓ
• Llei 13/1982 d’integració social dels minusvàlids (LISMI)
• Sistema Català de Serveis Socials
• Seus del Departament d’Acció Social i Ciutadania
• Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania
• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
15. SERVEIS SOCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
• Serveis de valoració iorientació
• Servei d'atenció precoç
• Servei de transport adaptat
• Servei de centre per a l'autonomia personal (SIRIUS)
• Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual
• Serveis per a persones amb discapacitat física
• Serveis socials per a persones amb discapacitat sensorial1. Definició de conceptes bàsics

MALALTIA (SITUACIÓ INTRÍNSECA) = ESTATPATOLÒGIC INTRÍNSEC.
DEFICIÈNCIA (situació exterioritzada) = limitació o absència d’una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica.
DISCAPACITAT (situació objectivada) = limitació o absència de la capacitat per a realitzar una activitat en la forma considerada normal. Conseqüència de la deficiència.
MINUSVALIDESA (situació socialitzada) = situació desavantatjosa que limita o impedeixel desenvolupament d’un rol normal. Conseqüència social del fet de tenir deficiències i discapacitats.

2. Àrees de capacitat: motrius, funcionals, cognitives i emocionals
1. MOTRIUS:
• Equilibri
• Tonicitat muscular
• Capacitat motriu física
2. Funcionals:
• A.B.V.D. (activitats bàsiques de la vida diària): banyar-se, vestir-se, continència, mobilitat,menjar, ús del W.C.
• A.I.V.D. (activ. instrumentals de la vida diària): ús del telèfon, diners, compres, transprots, medicació, cura de la llar i la roba...
• A.A.V.D. (activitats avançades de la vida diària): activitats físiques, socials, esportives, laborals (rols socials i qualitat vida)
3. Cognitives:
• Raonament (processament i judici de la informació percebuda):...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuidado
  • Cuidado
  • cuidados
  • Cuidado.!
  • Cuidados
  • la cuidad
  • cuidado
  • CUIDADO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS