Declaració de drets humans

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (688 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DECLARACIÓ DELS DRESTS DE L’HOME I DEL CIUTADÀ:
Comentari.

La Revolució Francesa va començar a partir de l’any 1789 , la qual va posar fi a L’Antic Règim gràcies a un complex procés, les causesd’aquesta varen ser :la concientització de la burguesia de que podien reclamar el seus drets i poder posar fi a l’intervencionalisme estatal, als privilegis aristocràtics i a l’absolutisme; la gran crisieconòmica la qual complicaba la situció del pais també va influir al fet de l’esclat d’una revolució; una succesió de males collites va abocar a la misèria a milers de familíes i les accions deprotesta es varen multiplicar; la crisi industrial l’any 1786 va fer augmentar l’atur ente els treballadors; les finances reials estaven en situació de bancarota; la greu crisi politica deguda a la negaciódel aristocrats a pagar impostos etc.
Tras una convocatoria al Jue de Paume amb carácter de Assemblea Nacional i una protesta organitzada als carrers , es va obligar els Estats Generals aconvertir-se en una Assemblea Nacional Constituent.
Despres de l’asalt a la Bastilla (14 Juliol 1789) per la alliberació , la noticia es va propagar per tota París, donant lloc a unes revoltes antisenyorialsveritablement violentes arreu tota França.
A l’Assemblea Nacional Constituent , es varen fer efectius una sèrie de canvis, començant per l’abolició juridica del feudalisme, la servitud personal,elsdelmes, les rendes, i els drets senyorials i per últim i més important , es va aprobar la Declaració de Drets de l’Home i el Ciutadà (La Déclaration de Droits de l’Home et du Citoyen) el 26 d’Agost de1789 , la qual establia la sobirania de la nació (article 3);reconeixia la condició de ciutadans lliures i iguals davant el poble (article 1); el dret de poder ser propietaris, el de la seguretat iresistència a l’opressió (article 2); instaura la llibertat d’opinió,d’imprempta i de religió (article 10 i 11); constava que la llei ha de ser l’expressió de la voluntad general (article 6) ;...
tracking img