Definiciones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (675 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 16 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Complex d’Edip: Freud s’inspira en la tragèdia del Rei Èdip a Tebas per explicar la tendència amorosa dels fills cap a la seva mare i de la gelosia cap al pare. Aquest psicoanalític atribueix el nomde “complex d’Edip” a tota una construcció psíquica caracteritzada principalment per una projecció sexual del nen cap a persones més pròximes a ell, un desig incestuós primitiu que pateixen tots elshumans en la infància i que comporta l’agressivitat contra el progenitor del mateix sexe que es considerat com a rival.

Desig sexual inhibit: Segons el manual dels trastorns mentals (DSM–IV) eldesig sexual inhibit és una disminució o absència de fantasies o desigs d’activitat sexual de manera persistent o recurrent, que provoca un malestar acusat o dificultats de relació interpersonal, i que nos’explica millor per la presència d’un altre trastorn, ni és degut als efectes d’una substància o a una malaltia mèdica. Es caracteritza pel desinterès per qualsevol activitat sexual, absència odisminució de pensaments, somnis o fantasies sexuals i escassa motivació pel material eròtic. Pot ser global i abastar totes les formes d’expressió sexual, o limitat a una parella o a una activitatconcreta.
Les persones que pateixen un desig sexual inhibit gairebé mai inicien una relació sexual, i quan la duen a terme normalment és a desgrat.

Disfunció sexual: És qualsevol trastorn o problema queafecti l'àrea del gaudiment de la sexualitat humana. Les disfuncions sexuals poden tenir diferents causes d'ordre físic o psíquic i, freqüentment, són mixtes.

Eduació sexual: Un terme usat per adescriure l'educació sobre la sexualitat humana, l'aparell reproductor femení i masculí, l'orientació sexual, les relacions sexuals, l'ús de anticonceptius, el sexe segur, la reproducció i altresaspectes de la sexualitat humana.

Eròtica: Que excita sexualment.

Fimosi: És una anomalia de la pell del penis que altera la mecànica d'aquest òrgan. És deguda a l'estenosi de l'orifici prepucial,...
tracking img