Derecho

Páginas: 3 (592 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
1r semestre 2011 - 2012
PAC 1 – UATIC DRET
GRUP 10 - CÒDEX

Marina Torres Méndez
Marilén Ozáez Martí
Alejandro Quintela Aguado
Luis Gómez Reche

PAC 1 – UATIC DRET
1. CONCRECIÓ DEL TEMADEL PROJECTE

El grup ha escollit la temàtica d’àmbit domèstic, i dins d’aquest àmbit decideix desenvolupar el projecte virtual sobre els delictes de corrupció de menors, en concret LA PORNOGRAFIAINFANTIL, fent especial referència a com han evol.lucionat en els últims anys aquest tipus de delictes a partir de la irrupció de les noves tecnologies (particularment internet), i com aquestestecnologies permeten lluitar contra aquest tipus de delictes.

2. PRIMERS ACORDS DEL GRUP

Objectius del grup
* Desenvolupament d’un projecte que de forma unànime s’ha decidit que tracti sobreels delictes de corrupció de menors, EN L’ÀMBIT DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL, i com han influït les noves tecnologies, tant en els propis delictes com en els sistemes per lluitar contra ells.
*Adquirir les habilitats necessàries per al treball en grup en entorns virtuals.

Nom del grup:
El grup decideix que serà Còdex, que és el nom de l'ordenament jurídic vigent durant l'Imperi Romà,iniciat en temps de l'emperador Teodoci II.

Idioma
Els membres del grup decideixen que utilitzaran indistintament el català i el castellà per a les comunicacions internes, i presentaran tots elsexercicis en llengua catalana.

Sistema d’organització del treball
Els participants del grup decideixen treballar d’aquesta manera:
* Definició de les diferents parts de que consta el projecte.
*A l’inici de cadascuna de les parts del projecte, els membres del grup faran un llistat de les diferents tasques que s’han de desenvolupar de forma conjunta.
* Es distribuirà la feina entre elsmembres del grup, de forma que els temps que hagi d’emprar cadascun d’ells en desenvolupar la seva tasca sigui aproximadament la mateixa.
* S’establiran unes dates per a desenvolupar cadascuna...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Derecho De Los Derechos
  • derecho al derecho
  • EL DERECHO DE LOS DERECHOS
  • Del estado de derecho al derecho del estado
  • el derecho en el estado de derecho
  • Derecho
  • Derecho
  • Derecho

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS