Destilación del vino y disolución.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1162 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 1.

Objectiu:

Mesurar la concentració alcohòlica d’un vi.


Introducció teòrica:

La destil·lació consisteix en separar, mitjançant l’evaporació o condensació, els diferents components d’una mescla aprofitant els diferents punts d’ebullició de cada substància.
El vi és una mescla de substàncies que es produeixen mitjançant en raïm, però també estàcompost d’additius artificials, que te per objectiu estabilitzar alguns compostos.


Material: Reactius:

- Suport. - aigua (H2O)
- Got de precipitats. - Vi.
- Proveta.
- Termòmetre.
- Pinça.
- Nou.
- Fogó.
- Tub refrigerant.
- Matràs de destil·lació.

Procediment:

1) Muntem tot l’equip necessari perdestil·lar.


2) Connectem, mitjançant tubs de plàstic, l’aigua al tub refrigerant.
3) S’introdueix un volum determinat de vi dins el matràs de destil·lació.
4) Introduïm un tap de suro amb un forat a la l’obertura del matràs, introduint-hi el termòmetre, el qual no pot tocar les parets del matràs.
5) Col·locam un fogó davall del matràsi l’encenem.
6) Anem observant la temperatura. Al principi anirà caient líquid al got de precipitats, ja que anirà augmentant la temperatura.
7) Quan veiem que la temperatura comença a ser constant, que no augmenta, canviem el got de precipitats per recollir un nou líquid.
8) Finalment la temperatura torna a variar, i tornem a canviar el got perquè caigui la restade líquid.
9) Ja per acabar, mesurem el líquid obtingut a temperatura constant en una proveta.Realització:

1) Introduïm 100mL de vi en el matràs.
2) Col·locam el tap de suro i en termòmetre en el matràs, aquest ha d’estar més baix que el tub per on passarà el vapor.
3) Seguidament connectem els tubs de plàstic al refrigerant, obrim l’aixeta per quepassi l’aigua i col·locam un got de precipitats davall el tub de sortida del refrigerant.
4) Posem un fogó davall el matràs i l’encenem.
5) La temperatura anirà augmentant i els components de temperatura d’ebullició més baixos seran els primers en evaporar-se.
6) Quan la temperatura roman constant, canviem el got de precipitats, perquè aquest serà l’alcoholetílic.
7) Seguidament la temperatura tornarà a pujar, i haurem de canviar un altre pic de got i esperar fins que s’acabi d’evaporar tot.
8) Per finalitzar mesurem el volum d’alcohol obtingut en una proveta.


Dades i resultats:

|Reactiu |Producte |T. inicial(ºC) |T. final (ºC) |
|Vi(100mL) |Alcohol etílic(10mL) |25 |29 |Conclusió:

Podem considerar els resultats de la destil·lació en dos components majoritaris, l’etanol(volàtil) i l’aigua(fixa). Els altres compostos del vi es presenten en quantitats relativament més petites.
Els components de lesmescles homogènies poden separar-se segons el seu punt d’ebullició. En la destil·lació del vi, aquest perd el seu olor.


Bibliografia:

•http://www.google.es/imgres?q=destilacion&hl=es&client=safari&sa=X&rls=en&biw=661&bih=684&tbs=ic:gray&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=MR0VkRl4oMmcPM:&imgrefurl=http://www.unach.edu.ec/Virtualizacion/Quimica%2520Virtual/capitulo%2520VIII.htm&docid=ym-H_ikn2Tu8jM&imgurl=http://www.unach.edu.ec/Virtualizacion/Quimica%252520Virtual/capitulo%252520VIII_archivos/image018.jpg&w=550&h=377&ei=t5gxT8mqLsLIhAeNseGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=42&vpy=372&dur=911&hovh=186&hovw=271&tx=153&ty=153&sig=111332242193236812524&page=1&tbnh=128&tbnw=186&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:0

•...