Destilación del vino

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (663 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Destil·lació del vi

1.Objectius
Conèixer una tècnica de separació que s'utilitza freqüentment en els laboratoris de química i en la indústria, com en l’obtenció d’aigua destil·lada, delicors destil·lats(brandi, whisky ...) i en la separació de nombrosos compostos orgànics.

2. Fonament teòric
La destil·lació és un mètode de separació de substàncies químiques basat en lesdiferents volatilitats que presenten cadascuna. Aquest procés s'utilitza sobretot per tal de separar o purificar els components d'una mescla líquida.
La destil·lació simple s'inicia escalfant la mescla de substàncies,al entrar en ebullició la substància més volàtil s'evapora, es condensa en un condensador i es recull en un altre recipient. Per tal de facilitar el procés es pot usar una bomba de buit per a reduirla temperatura d'ebullició dels components de la mescla inicial i facilitar-ne la separació. Durant la separació en la fase vapor, si la diferència de volatilitat entre compostos de la mescla éspetita, no es produirà una bona separació, sinó que el líquid recollit serà més ric en les substàncies volàtils, però contindrà també components menys volàtils. A major diferència de volatilitat entre lessubstàncies a separar millor funcionarà la destil·lació.
A una pressió donada, les mescles binàries (formades per dos components) tenen una temperatura d'ebullició que depèn de les proporcions en quees troba cadascun dels components a la mescla. La composició del vapor en el punt d'ebullició de la mescla no serà la mateixa que la del líquid, sinó que estarà enriquida en aquell component de lamescla que és més volàtil. La destil·lació es val d'aquest fenomen per condensar el vapor produït a una determinada temperatura, obtenint així una mescla més enriquida en el component més volàtilExisteixen diferents tipus de destil·lacions;
* La destil·lació simple, usada normalment en laboratoris per a separar líquids.
* La destil·lació continua, és la usada normalment en la indústria,...
tracking img