Determinació experimental de la velocitat del só

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3997 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PD

F -X C h a n ge

PD

F -X C h a n ge

!

W

N O

y

bu

to

k

C lic

m

C lic

k

to

bu

y

N O
.c

W
w

!
.d o

w

o

.d o

c u -tr a c k

c u -tr a c k

.c

DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL DE LA VELOCITAT DEL SO
Nom de l’alumna: Areli Monserrath Zavala Medellín. Nom del Professor: Anicet Cosialls Matèria: Física 2º de Batx. 03/02/2011o

m

w
w

w
w

PD

F -X C h a n ge

PD

F -X C h a n ge

!

W

N O

y

C lic

m

C lic

Determinació Experimental de la velocitat del so
w
w

bu

to

k

k

to

bu

y

N O
.c

W
w

!
.d o

w

o

.d o

c u -tr a c k

c u -tr a c k

.c

1. Introducció …………………………………………………………………………………………………………………3 2. Plantejament del problema………………………………………………………………………………………. 4 2.1.1.Metodologia………………………………………………………………………………………………..5 2.1.1.1. 2.1.1.2. Coneixements previs …………………………………………………………………. 5 El moviment ondulatori ……………………………………………………………...5

2.1.1.3.

Manifestacions de moviment ondulatori ……………………………………10

2.1.2.Disseny experimental …………………………………………………………………………………11 2.1.2.1. 2.1.2.2. Procediment ……………………………………………………………………………….11Material i utillatge ………………………………………………………………………15

3. Resultats obtinguts, anàlisi i discussió ………………………………………………………………………..16 4. Conclusions ………………………………………………………………………………………………………………..21

5. Bibliografia …………………………………………………………………………………………………………………22

2

o

m

w
w

PD

F -X C h a n ge

PD

F -X C h a n ge

!

W

N O

y

C lic

m

C lic

DeterminacióExperimental de la velocitat del so
w
w

bu

to

k

k

to

bu

y

N O
.c

W
w

!
.d o

w

o

.d o

c u -tr a c k

c u -tr a c k

.c

Introducció
Abstract: This paper will analyze one of the one of the most captivating and important movements: the movement caused by waves. In our daily life we can find thousands of examples of waves and we are not aware of it such as:radio, television, waves, or waves we do when we throw a stone in water. To begin, I'll start explaining what is the movement of waves, then solve some problems such as the speed of sound, movement and sound in the frequency of some instruments.

La física en les nostres vides és una de les matèries més importants, perquè, es regeix en les nostres vides diàries. I en aquest treball hodemostrarem. A la naturalesa mateixa hi ha una sèrie de moviments molt importants, anomenats moviments ondulatoris, en els quals no hi ha un transport net de matèria, sinó només una quantitat de matèria i d'energia. El que volem estudiar en aquest treball és la freqüència en diversos instruments i la velocitat del so a partir d'aquests. Les ones les podem trobar a tot arreu com per exemple a la ràdio, a latelevisió o quan llancem una pedra a l'aigua i d'aquesta surten unes ones després de passar, però com és? Per que passa?. Aquestes i altres preguntes més són les que resoldrem en aquest treball.

3

o

m

w
w

PD

F -X C h a n ge

PD

F -X C h a n ge

!

W

N O

y

C lic

m

C lic

Determinació Experimental de la velocitat del so
w
w

bu

to

k

k

tobu

y

N O
.c

W
w

!
.d o

w

o

.d o

c u -tr a c k

c u -tr a c k

.c

Plantejament del Problema
L'estudi principal d'aquest treball és esbrinar la freqüència d'alguns instruments i l'estudi del so. Per poder fer-ho necessitarem un programa que es diu Cool Edit Pro que s'encarrega d'analitzar les ones en general i dels instruments.

Alguns dels dubtes que ens hemplantejat i que més endavant resoldrem són:

Quina és la freqüència de vibració del so emès per un diapasó? Quins són els harmònics del so emès per una flauta quan emet la nota “la”? Quins són els harmònics del so emès per una guitarra quan emet la nota “la”? Quina és la velocitat del so obtinguda a partir de la freqüència de ressonància d’un tub obert pels dos extrems? Quina es la...
tracking img