Digestión anaerobia. producción biogas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 36 (8878 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tractament de purins: Digestió anaeròbia

TRACTAMENT DE PURINS AMB PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Tractament de residus Curs 2009-10

-1-

Pau Batlle Vilanova Albert Raurich Vicens Laia Bocanegra Pérez Elisabet Sorigué Bosch Yolanda Torrente Pulido Miguel Ángel Robles Reguero

Tractament de purins: Digestió anaeròbia ÍNDEX

1.INTRODUCCIÓ............................................................................................pàg. 4 1.1. Què són les dejeccions ramaderes? 2. LEGISLACIÓ I NORMATIVA....................................................................pàg. 6 2.1. Legislació dels tractament i dejeccions ramaderes 2.2. Normativa per l’emmagatzematge de dejeccions ramaderes 3. LES ALTERNATIVES.................................................................................pàg. 8Bases d’emmagatzematge Additius Separació de fases Compostatge Nitrificació – desnitrificació Digestió aeròbia 4. LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA....................................................................pàg. 11 4.1. Què és la digestió anaeròbia? 4.2. Procés microbiològic i químic de la digestió anaeròbia 4.3. Paràmetres ambientals i de control
4.3.1 Temperatura

4.3.2 Contingut de nutrients4.3.3 Temps de retenció hidràulic 4.3.4 Agitació

4.3.5 pH i alcalinitat
4.3.6 Tòxics i inhibidors

5. LES INSTAL·LACIONS............................................................................pàg. 16 Les fases i els elements d’una planta de digestió anaeròbia 5.1.1 Pre-tractament 5.1.2 El digestor 5.1.3 El gasòmetre

-2-

Tractament de purins: Digestió anaeròbia 5.1.4 Tractament delgas 5.1.5 Motor cogenerador 5.1.6 Assecador 5.1.7 Valorització dels productes resultants 6. BALANÇ DE MATÈRIA I ENERGIA D’UNA PLANTA AMB PRODUCCIÓ DE BIOGÀS................................................................................................pàg. 30 7. BALANÇ ECONÒMIC D’UNA PLANTA AMB PRODUCCIÓ DEBIOGÀS.......................................................................................................pàg. 31 8. AVANTATGES I INCONVENIENTS.......................................................pàg. 32 9. CONCLUSIONS.........................................................................................pàg. 32 10. BIBILOGRAFIA.........................................................................................pàg. 34

-3-

Tractament de purins: Digestió anaeròbia 1.INTRODUCCIÓ 1.1. Què són les dejeccions ramaderes? Les dejeccions ramaderes d’una granja són els excrements i residus excretats pel bestiar, sols o barrejats amb restes d’alimentació, encara que s’hagin transformat. Normalment es distingeixen diferents tipus de dejeccions ramaderes: fems, purins i gallinassa, segons la procedència i el contingut de matèria seca. Concretament, els purins són unproducte semi-sòlid o líquid constituït per una barreja de dejeccions sòlides (excrements), líquides (orina), restes de jaç (blocs de palla), restes de producte d’alimentació dels animals i aigua en quantitats variables (generalment superior al 85% en pes). Té una DQO de 75.000 mg/l i una DBO5, aproximadament, de 26.000 mg/l. A Catalunya es dóna una producció d’uns 12 milions de tones a l’anyaproximadament. (quantitat generada el 2002 segons la Generalitat de Catalunya). La principal característica és el seu baix nivell de matèria seca, la qual oscil·la entre un 2 i un 15%. Els purins representen un elevat volum, tenen un contingut alt de N (Norgànic: 0.15%, Ntotal: 0.68%, Namoniacal: 0.53%), P (1,40Kg/m3) i K (6.12Kg/m3) i la seva composició heterogènia i variable depèn en gran mesura delsistema de maneig de les explotacions, alimentació, estat fisiològic, època de l’any i sistema d’emmagatzematge. També, té una alcalinitat elevada i un cert grau d’envelliment.

-4-

Tractament de purins: Digestió anaeròbia Taula 1 Composició dels purins Font: www.gencat.cat Concepte Matèria seca Matèria orgànica N total N orgànic N amoniacal P2O5 K 2O Ca Mg Na Unitats (MS i MF) % MS kg/m3...
tracking img