Discapacitat en la història

Páginas: 11 (2710 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2010
La discapacitat al llarg de la història

Actualment es reconeix que s’ha d’entendre de manera específica les persones amb discapacitats per tal que pugin aconseguir major independència possible i es pugin integrar i participar en la societat.

1. període de la negació

GrecoRomans i finals segle XIII

Les persones discapacitades són considerades ineducables. Eren rebutjades i depenien dela voluntat del pare. Si el pare no el reconeixia, com a fill seu, el podien abandonar a la columna lactant,una columna al mig de la plaça a on altres mares amamantaven als nens abandonats, i si volien els podien agafar i quedar-se’ls com a fills seus.
A l’antiga Grècia, els nens discapacitats eren tirats dalt abaix de la muntanya de Taigeto ja que no volien gent amb dificultats dins la sevacultura. Els indis Massai assassinaven als seus fills
Per als nòrdics els discapacitats eren tractats com Déus

Edat mitjana

Els religiosos adoptaven als nens abandonats i els duien a diversos llocs, a les escoles catedralícies, als pobles petits els duien a les escoles parroquianes, i a les escoles monacals eren a les aldees més difícils d’arribar. Els nois abandonats que eren deformes, elsfeien servir com a esclaus, els malalts mentals eren assassinats. La santa inquisició.

2. Segl XV-XVI periòde de la Reclusió

Domingo De soto i Domingo de Gegintia van fer les primeres cèl·lules socials, les primeres normatives.
A aquella època feien “rentar” les ciutats, i feien diferenciar els veritables tullits dels falsos, ja que a les ciutats només entraven els veritables, els falsos esquedaven a les afores.
Les nenes abandonades anaven a les cases de galeres,que eren cases de prostitutes. I allà anaven les oblates,que eren les nenes de casa rica i les ensenyaven a bordar i fer les feines de la casa.
Eren reclusions de caràcter rehabilitador.
Gràcies a les lleis De Soto i De Gegintia, els centres eren laics i gratuïts, i apareixen les visitadores, que eren de caràctercristià, son les precedents de les assistentes socials.
Hi ha ajuda de l’estat i de l’església

Barroc

Els discapacitats tenen que donar un benefici,ja que n’hi havia molts i no els podien mantenir a tots.
Creen el concepte de discapacitat i creen els hospitals per a persones amb diverses malalties.
Els ensenyaven un ofici, i si no eren capaços de aprendre’l s’els expulsava.
L’Epeè es el primerque es preocupa per els cecs i els sords, Huarte de san Juan s’ocupa dels sords per que pugin treballar , i Braille de l’escriptura.
Se’ls tanca a hospitals i manicomis o orfenats, es la època dels confinaments.
Paradigma assistencial rehabilitadora

3. període de la separació

Finals segle XVIII principi XIX

Enfoc interdisciplinari entre metges,psicòlegs i pedagogs
Distinció de lespersones normals de les anormals
Es considera la necessitat d’atendre’ls, no d’educar-los
Comença l’era higienista, canvien els costums de les mesures higièniques per evitar tantes malalties i tantes morts. (els nens es tenien que rapar el cap per no tenir polls)
Creen la puericultura, per saber com cuidar al nen i ho ensenyen a les mares.
Creen els primers sanatoris grans per a malalts mentals iper psiquiàtrics.
I creen una llei, que els nens tenen que beure un got de llet cada dia.

Principis Segle XIX

Comença a haver-hi molta gent que ha estat criada a orfenats
Pestalozzi, crea una pedagogia per educar als nens.
Fröebel, l’educa Pestalozzi, i creu que els nens es poden educar sense cap límit, i que tenen que educar-los professionals i crea el primer jardí d’infància.Montessori, crea un mètode per rehabilitar, es una neuròloga que aplica els seus coneixements i crea unes activitats per estimular als nens( cada nen aprèn diferent)
En una expedició troben el nen d’Aveyran, que ha estat criat amb micos i l
l’aconsegueixen reeducar

4. Període de la rehabilitació

Avenços psicopedagògics. Al segle XX creen el diagnòstic i l’avaluació.
Wunt crea la psicologia i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Discapacitat
  • Discapacitat Motorica
  • Discapacitat motriu
  • Diferencies Entre Discapacitat I Minusvalia
  • Les tics i discapacitat
  • Familia i discapacitat
  • La llei davant la discapacitat
  • Historia de los sin historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS