Familia i discapacitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (789 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FAMÍLIA I DISCAPACITAT: AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ
EN LA PRIMERA INFÀNCIA.

RESUM

En aquest article s’estudiala importància que te la família sobre el desenvolupament d’un fill amb retard.
L’article parla primer de les oportunitats que els pares poden oferir als seus fills amb les relacions personals ques’estableixen dins de la família ja des del seu naixement.
Fa referència també a la importància de les activitats de la vida diària de la família que posa a l’abast de l’ infant oportunitatsd’aprendre i desenvolupar-se a traves de rutines.
A traves del treball de diferents autors s’explica que una part de la responsabilitat del desenvolupament del nen correspon a l’adult que organitza lesseves tasques.
Els centres d’influència de l’infant seran una sèrie de microsistemas relacionats amb les seves condicions i afectes, amb les interrelacions amb els companys, amb el veïnat i el centreescolar i per últim les influencies socials, culturals i econòmiques.
L’article cita reflexions pràctiques interessantíssimes d’autors com per exemple:

“la construcció social de les famílies té unpoderós impacte en les
activitats diàries dels nens i, per tant, en el desenvolupament d’experiències
significatives” (Gallimore i alt., 1989).

Totes les famílies construeixen rutines diàries,les quals esdevenen el “teixit propi de la vida diària” (Bernheimer i Keogh,
1995).
També es parla de la importància de la atribució, que aixó vol dir que els pares atribueixen als fills des de benpetits qualitats que encara no tenen i precisament això és el motor perquè les adquireixin i perquè tinguin autoestima, en un nen amb retard aquesta atribució es doblement important per a ell.
Un altreapartat és la participació guiada, que permetrà al nen resoldre els problemes de la vida diària i, en la pràctica, inclou formes de comunicació i de interacció verbal.
També es parla dels...
tracking img