Disolución de mesclas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (918 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA

1. OBJECTIUS

- Separació de tres substàncies, basant-nos en algunes propietats característiques:
solubilitat i punt de sublimació.

-Reconèixer en les fraccions separades els ions sulfat, per reacció amb el clorur de
bari, i l’ió coure mitjançant la reacció amb l’amoníac.

- Familiaritzar-se amb les tècniques dedissolució de substàncies, filtració amb
succió, sublimació, formació de precipitats i centrifugació.

2. TEORIA BÀSICA

2.1 QUÈ ÉS UNA MESCLA?

En química, una mescla o barreja és unsistema material format per dues o
més substàncies no combinades químicament de tal forma que no ocorre
una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat ipropietats químiques. Una barreja pot ser usualment separada en els seus
components originals per medis físics: destil·lació, dissolució,separació magnètica, flotació, filtració, decantació o centrifugació. Si després de
barrejar algunes substàncies, no es poden recuperar per mitjans físics, és perquè
s'ha produït una reacció química i les substàncies hanperdut la seva identitat, han
format compostos nous.

2.2 TIPUS DE MESCLES

Hi ha tres tipus diferents de mescles: mescles homogènies (també anomenades
solucions), mesclesheterogènies i dispersions col·loïdals.

Una mescla homogènia, a diferència d'un sistema heterogeni és aquell, els
constituents del qual, no es poden distingir ni a simple vista niamb
un microscopi convencional, ja que presenta una distribució uniforme de les
diferents partícules i qualsevol dels seus punts té la mateixa composició i
propietats. Totala mescla homogènia a més, presenta el mateix estat de la matèria.

Una mescla heterogènia és una mescla formada per
components visiblement diferents o de fases diferents i...
tracking img