Dopaje

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8176 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Drogues i esport
La cocaïna

Laia Martínez Faneca

IES JOAQUIM RUBIÓ I ORS
Treball de Recerca
Curs 2009-10

Drogues i esport
La cocaïna

Memòria corresponent al treball de recerca realitzat per Laia Martínez Faneca tutoritzada pel professor Andrés Valverde Martínez.
Sant Boi, a 22 de Gener del 2010

L'alumne/a El professor tutor

INDEX
AGRAÏMENTS 5
Introducció 6MATERIAL I METODES 7
HIPÒTESIS 8
DEFINICIÓ DE DOPATJE: 9
UNA MICA D’HISTORIA: 9
PRINCIPALS SUBSTANCIES I MÉTODES DE DOPATGE 10
Estimulants. 10
Amfetamines 10
Cocaïna 12
TAULA D’ESTIMULANTS PROHIBITS 14
Analgèsics narcòtics 15
β-bloquejants 15
ALTRES SUBTANCIS DOPANTS: 16
Esteroides anabolitzants 16
Emmascarants 17
“Eritropoyetina”. 17
Hormona del creixement 17METODES DE DETECCIÓ 18
COCAÏNA 23
Origen i química de la cocaïna 23
Procés de obtenció 23
HISTÒRIA: 26
Dades epidemiològiques 28
COCAÏNA A LA MEDICINA 29
FARMACOCINETICA 30
Alcohol i cocaïna. 33
ACCIONS FARMACOLÒGIQUES: 34
INTOXICACIONS AGUDES. 35
PATRONS D’ÚS 36
DEPENDÈNCIA. 37
TOLERÀNCIA 38
SINDROME D’ABSTINÈNCIA 38
FARMACOTERAPIA DE LA DROGODEPENDÈNCIA. 39
NOUS TRACTAMENT. 40Conclusions 41
GLOSSARI 42
Bibliografia 43

AGRAÏMENTS
Agraeixo el suport rebut del meu tutor, Andrés Valverde, per les sobretot per les seves indicacions i l’ajuda a l’hora d’estructurar el treball.
Agraeixo, al personal de la biblioteca IES Rubio i ors (Sant Boi de Llobregat) per l’atenció dispensada i l’informació subministrada.
També al personal de la Biblioteca de l’ UniversitatRamon Llull (Blanquerna).
Per últim, a les persones més properes a mi, com els membres de la meva família i amics, pel suport i ajuda rebuda.

Introducció
Aquest treball consisteix en fer una breu exposició de les principals substàncies considerades dopants i analitzar una droga en concret, de la qual s’exposen les seves característiques químiques i els efectes que causa en el cos, ja sigui durantel temps que es fa esport, com després de fer-ne. També s’analitza perquè una persona pot acabar dopant-se sense cap motiu físic o psíquic, i arribar a l’addicció.

MATERIAL I METODES
Aquest treball es exclusivament bibliogràfic. Per aquest motiu, el material utilitzat ha estat llibres d’esport, articles especialitzats i pàgines web.
Dels, llibres s’han extret la major part de l’informació necessària per el treball. Aquesta informació s’ha resumit, començant per les substàncies que es fan servir per el dopatge a l’esport i posteriorment analitzant més profundament la cocaïna que és amb la que volia especialitzar des de un principi.
Tota l’ informació cercada ha estat en castellà per això s’ha tingut que traduir al català.
També , les gràfiques, no han pogut ser escanejadesi s’han hagut d’ elaborar de nou a partir de les dades originals mitjançant el full de càlcul Excel.
HIPÒTESIS
Aquest treball ha estat plantejat per tal de saber perquè alguns esportistes es droguen i quins són els efectes de les drogues utilitzades.
La cocaïna ha estat la substància analitzada més específicament, per tractar-se d’una droga que s’ha relacionat poc amb l’esport.

1-DEFINICIÓ DE DOPATGE:
Existeixen set conceptes diferents pels quals un esportista pot ser acusat de dopatge segons el Codi Mundial Antidopatge creat per la Agencia Mundial Antidopatge (AMA):
1- Quan es detecta la presència de substàncies prohibides o derivats d’aquestes. Algunes substàncies estan acceptades, es a dir, no considerades dopatge en unes quantitats determinades.
2- Quan s’utilitza os’intenta utilitzar una substancia prohibida o mètode prohibit.
3- Quan un esportista es nega a sotmeteres a qualsevol control antidopatge desprès d’haver-li avisat.
4- Quan no es dóna o es dóna una informació equivocada d’ on es localitzen en cada moment.
5- Si l’esportista fa trampes o intenta fer-ne quan es sotmès a un control antidopatge.
6- Si l’esportista o el personal de...