Economia 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (740 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Economia de l’empresa Tema – 1

Producció: Qualsevol procés que tingui com afinalitat crear, o si no posar a l’abast de les persones els béns o serveis necessaris per satisfer les seves necessitats.

Empresa: Conjunt d’elements organitzats i coordinats per la direccióorientats cap a l’obtenció d’una sèrie d’objectius, i que actuen sota condició de risc.

L’empresa per poder realitzar la funció de producció dins del sistema econòmic, necessiten uns grups socialsanomenats famílies, que tenen com a funció el consum i aporten factors de producció.

Objectius de l’empresa.

· El fi de l’empresa o objectiu general: Expressa metes que l’empresa desitja aconseguir allarg termini.

· Objectius pròpiament dits: Son aquells que vol aconseguir l’empresa en un període concret.

· Subobjectius: Son aquells que ens ajudaran a aconseguir els objectius prèviamentmarcats.

Conflictes d’objectius.

Propietaris, socis, accionistes: Voldran obtenir, en caràcter general el màxim benefici.

Empresari professional: Tindrà com objectiu fer una bona gestió i elcreixement de l’empresa.

Treballadors: Voldran una millora salarial, i millorar les seves condicions laborals.

Els clients: Voldran que l’empresa compleixi amb els compromisos d’entrega,descomptes.

Els proveïdors: Intentaran cobrar en els terminis pactats.

Els bancs i entitats financeres: Voldran assegurar-se de que l’empresa pugi tornar els diners prestats.

L’estat i institucionspúbliques: Tindran com a interès cobrar els diferents impostos.Cadena de valor: Permet descriure el desenvolupament de les activitats d’una organització empresarial generant valor al clientfinal.

En la cadena de valor podem diferenciar entre tres elements bàsics:

· Les activitats bàsiques primàries: És a dir són aquelles que tenen a veure amb el desenvolupament tecnològic...
tracking img