Economia catalan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (796 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció de un producte al mercat

1.Oferta i demanda
Per introduir un producte el mercat primer de tot haurem de tenir en compte la llei de la oferta i la demanda. Aquesta llei és unmecanisme que determina els preus dels productes.
Que és la oferta i la demanda?
La oferta es la quantitat de productes que hi han disponibles al mercat, mentres que la demanda vindria determinada per lanecessitat que tenen els consumidors de comprar cert producte.

Com funciona aquesta llei?

Si els consumidors demanden més cert producte i la oferta no varia pujara el preu del producte.
Si elsconsumidors demanden menys cert producte i la oferta no varia baixara el preu del producte.

Si la oferta disminueix i la demanda dels consumidors no varia pujara el preu del producte.
Si la ofertaaugmenta i la demanda dels consumidors no varia disminuirà el preu del producte.

Com obtenir el màxim benefici?

Per obtenir el màxim benefici haurem d'igualar la oferta i la demanda, es a dir,que la demanda dels consumidors quedi satisfeta i no quedin més productes en el mercat.

2.Segmentació del mercat i posicionament

El mercat es compon de diverses persones i organitzacions ambdiners que gastar i el desig de gastar-los, però dins del mercat les necessitats i desitjos dels compradors no son les mateixes.
Les empreses han de profunditzar en el coneixement del mercat i aplicarles seves estratègies a l'hora de oferir un producte. La segmentació pren com a punt de referencia que el mercat es heterogeni i pretén dividir el mercat.
Quant escollim un segment del mercat hauremde decidir quina posició volem que ocupin els nostres productes en el mercat. Una de les coses mes importants es saber que els nostres productes s'enfronten amb un mercat molt competitiu i elposicionament inclou la manera en que donarem a conèixer el nostre producte.

Que haurem de tenir en compte a l'hora de segmentar el mercat?

La segmentació ha de tenir diferent segments de mercat amb...
tracking img