Economia (grècia)

Páginas: 3 (631 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2011
Grècia i la seva crisi

Segons la denuncia de la Comissió Europea, el successius governs de de Grècia han estat maquillant les seves contes públiques per ser inclosos en la moneda europea, perquèaixí no descobrissin el seu important dèficit pressupostari.

El engany ve de lluny. Eurostat, la Oficina Europea de Estadístiques es va quedar sorpresa quan la seva previsió de dèficit de l’any2009 va passar de 3,7 a 12,5.
Per els tècnic analistes, el nou govern socialista va voler blanquejar la realitat econòmica.
Degut a aquest motiu actualment les contes de Grècia estan siguincontrolades per la Unió Europea.

Situació generla de Grècia vers Espanya i Europa
Grècia es troba amb un deute públic del 90% (300.000 milions d’euros) y amb un dèficit pressupostari del 12,7% del PIB ,el més alt de la zona europea.
Destacar que a Espanya el dèficit fiscal va ser del 11,4% del PIB, quan el del promig de la UE era de 7% (l’any 2009).
La deute del sector públic d’aquest any sumarà el55% del PIB, mentre que a Grècia sumarà un deute del sector públic de 125% del PIB.

Grècia va presentar un dur pla econòmic(reformes del mercat laboral i sistema de pensions, retràs del lajubilació als 67 any tant per dones com homes, etc) per reduir el dèficit públic de 12,7% al 2,8%. Però a la UE els va semblar que aquell pla no era prou viable i demanava més esforç per part de Grècia persortir de la crisi.
Cal esmentar que la tassa d’atur del 2010 a Grècia és del 9,7% i de Espanya n’és el 19%.

Segons Thomas Mayer (economista en cap de Deutsche Bank) en una entrevista publicadaal diari “Die Welt”
Si no s’aplica cap mena de mesura el més provable que passi és que hi hagi una ruptura de la unió monetària, és a dir cada país torni a la seva moneda anterior.

També comentaque si no es fa res amb Espanya, Irlanda i Portugal aquestes acabin com Grècia.

Mayer ressalta amb to irònic: -“abandonaran aquets països conflictius el euro per si mateixos?” I ell mateix es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Grecia y su economia
  • Economía Grecia
  • ECONOMIA GRECIA
  • Economia en Grecia
  • ECONOMIA EN GRECIA
  • Economia Grecias
  • economia de grecia
  • Economia de grecia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS