Educación primaria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (936 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
“Els nens poden ser més o menys intel·ligents però la intel·ligència pot evolucionar amb esforç i un treball constant.”
Quan parlem de persones intel·ligents són aquelles que comprene ideescomplexes i utilitzen diversos mètodes de raonament, també poden resoltre problemes a través de la reflexió i aprenen de les seves experiències. Aquesta definició no inclou les capacitats musicals,esportives, entre d’altres i cal dir que la majoria d’investigadors afirment que aquestes capacitats són tan importants com les que es consideren que formen part de la intel·ligència.
Si algú ésintel·ligent ho serà tant en matemàtiques com en llengua, però sabem que les persones no estan igualment dotades per a totes les matèries. Hi ha dos models correctes a pensar aquells que diuen que qui ésinteligent, és inteligent i l’altra model que afirma: la inteligencia verbal i la matematica són independents. Després dels estudis queda demostrat que les puntuacions de llengua es relacionen amb les dematemàtiques, pero les puntuacions de llengua estan més relacionades entre si que amb les puntuacions de matematiques.
És importat explicar als alumnes que la intel·ligència és modelable. Se’ls potfer comprendre aquesta idea felicitant-los per la feina feta o parlant-los sobre els seus encerts i els seus fracassos.
Saber que cal fer amb l’alumnat brillant és fàcil, fer-los reflexionar i anaraugmentant progressivament la dificultat dels exercicis.
Sabem que qui té una gran intel·ligència genereal tindra exit en els estudis i en la vida laboral, encara que no ho és tot.
Que lespersones siguin més o menys intel·ligents depen de la pràctica i el treball constant per poder progressar i arribar a resoldre problemes cada vegada més complexos, és a dir, de la experiència. Pero tambéinflueix el patrimoni genètic, depèn dels gens que han estat transmessos pels nostres pares. La genètica juga un paper important en la inteligencia general, és a dir, els nsotres gens podrien ser...
tracking img