Eficiencia i productivitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (803 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
FUNCIÓ DE PRODUCCIÓ
La Tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics que permeten als productors aconseguir una combinació òptima de factors de producció per a l’obtenció de béns econòmics. Elprocés per escollir la tecnologia més òptima passa pels conceptes d’eficiència tècnica i eficiència econòmica.
Procés
EFICIÈNCIA TÈCNICA

Unitats L 4 6 4

Unitats K 8 6 10

Quantitat 750 750 750OUTPUT

Característiques tècniques Eficient Eficient Ineficient

A B C

INPUTS

 Procés
EFICIÈNCIA ECONÒMICA O EFICÀCIA

Cost L (*) 60.000 90.000 15.000

Cost K (**) 80.000 60.000 10.000Cost total 140.000 150.000

Característiques econòmiques Eficaç Ineficaç

A B Unitari

(*) Cost unitari L = 15.000 (**) Cost unitari K = 10.000

EXERCICI
Quins d'aquests processos deproducció presenten eficiència tècnica i eficiència econòmica?
Cost unitari L = 5.000 Cost unitari K = 10.000

Procés A B C D E F G

Unitats L 10 10 12 9 10 8 7

Unitats K 8 10 9 9 8 9 10Quantitat 100 100 100 100 120 110 130

Solució exercici
Presenten eficiència tècnica:

Procés A B C D E F G

Unitats L 10 10 12 9 10 8 7

Unitats K 8 10 9 9 8 9 10

Quantitat 100 100 100 100120 110 130

Característiques Tècniques Ineficient Ineficient Ineficient Ineficient Eficient Eficient Eficient

Solució exercici
Presenten eficiència econòmica:
Cost unitari L = 5.000 Costunitari K = 10.000

Procés E F G

Unitats L 10 8 7

Unitats K 8 9 10

Q 120 110 130

Cost L 50.000 40.000 35.000

Cost K 80.000 90.000 100.000

Cost Total 130.000 130.000 135.000

CostUnitat 1.083,33 1.181,82 1.038,46

Característiques Econòmiques Ineficaç Ineficaç Eficaç

Comprova que els processos A, B, C i D, ineficients tècnicament, són Ineficaços, és a dir més cars que els E, Fi G

Comprovació
Procés A B C D E F G Unitats L 10 10 12 09 10 08 07 Unitats K 08 10 09 09 08 09 10 Q 100 100 100 100 120 110 130 Cost L 50.000 50.000 60.000 45.000 50.000 40.000 35.000 Cost K...
tracking img