Ejemplo de informe psicologico

Páginas: 4 (974 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2011
RESULTATS AVALUACIÓ
NOM: xxxxxxx
EDAT: 8 anys
Motiu de consulta
La mare i l’àvia demanen consulta per la conducta disruptiva del nen,
concretament per les seves dificultats per obeir als adultsi perquè a l’escola
pega i insulta als altres nens. Hi ha episodis encoprètics que en un principi no
constitueixen motiu de consulta perquè n’ha disminuït la freqüència.
Posteriorment, l’àvia fauna demanda a la psicòloga per l’augment dels episodis
i s’estableix un sistema de punts.
Dades rellevants de la història clínica
Viu amb la mare i l’àvia materna. No ha tingut mai relació amb elpare.
A preescolar ja havia tingut problemes amb alguna mestra. El rendiment
acadèmic sempre ha estat bo.
Resultats avaluació
Sistema de evaluación de la conducta para niños y adolescentes (BASC)Avalua els aspectes adaptatius i inadaptatius de la conducta del nen. En aquest
cas, s’ha aplicat a la mare, l’àvia materna i la tutora, i s’ha administrat en forma
d’entrevista el qüestionariautoinformat.
RESULTATS DELS QÜESTIONARIS HETEROINFORMATS
En els 3 qüestionaris administrats (mare, àvia i mestra) els resultats en les
Escales de Control denoten una tendència a respondre de formaexcessivament negativa, segurament per l’efecte de la conducta disruptiva. Per
tant, els resultats que s’expliquen aquí sota han de ser analitzats amb
precaució.
2
Les escales clíniques en les que obtéuna puntuació per sobre de la
mitjana són: Agressivitat, Hiperactivitat, Problemes de conducta, Problemes
d’atenció i Problemes d’aprenentatge (mestra).
Les escales adaptatives en les que obtébaixa puntuació són: Adaptabilitat i
Habilitats Socials (àvia).
Les dimensions globals a destacar són: Problemes Exterioritzats, Habilitats
Adaptatives i l’Índex de Símptomes Comportamentals. A més,en el qüestionari
de la mestra la dimensió Problemes escolars obté una puntuació límit.
Elements crítics dels qüestionaris de la mare i l’àvia:
It 2 Amenaça amb fer mal als altres
It 12 Es fa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejemplo de informe psicológico
  • Ejemplos de un informe psicologico
  • ejemplo informe psicologico
  • INFORME PSICOLOGICO EJEMPLO
  • Ejemplo De Un Informe Psicologico
  • Ejemplo de informe psicologico
  • Ejemplos de informes psicologicos
  • Ejemplo de informe psicologico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS