El filósofo y el lobo (trabajo)

Páginas: 9 (2132 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2011
EL FILÓSOFO Y EL LOBO
Lecciones sobre el amor y la felicidad
(Mark Rowlands)

Nom: Beatriz
Cognoms: Serrano Gonzàlez
Curs: 1r ESO
Grup: A
Professor: Ernest Weikert García
Matèria: Filosofia

Capítol 1

1. L'autor M. Rowlands, diu que el llibre tracta sobre què significa ésser humà. Què vol dir amb això? Quines són algunes de les respostes que s'han donat a la pregunta i què enpensa Rowlands d'elles?


Vol donar a conèixer sobre la vertadera identitat de l'ésser humà, no com entitat biológica, sinó com a criatura capaç de fer coses de les que cap altre criatura és capaç.


Les respostes que l'autor dona, que són tòpiques de l'ésser humà, sempre venen donades per la nostra qualitat d'únics. Per exemple la capacitat per crear una civilització i,d'aquesta manera, protegir-nos de la naturalesa; el fet de ser els únics capaços d'entendre la diferència entre el bé i el mal; la capacitat de raonament; el nostre ús del llenguatge, que ens diferencía dels animals; el lliure albir i la llibertat d'acció, que només tenim nosaltres; el fet de ser capaços d'estimar; el fet de comprendre la naturalesa i la base de l'autèntica felicitat i, finalment, perquènosaltres som els únics que podem entendre que un dia morirem.

L'autor no creu que cap d'aquestes històries impliqui l'existència de diferenciar-nos entre nosaltres i altres criatures. Diu que algunes de les coses que pensem que aquests no poden fer sí poden fer-les, i algunes de les coses que pensem que podem fer no podem fer-les.
Desprès exposa que la nostra unicitat resideixexclusivament del fet de que som nosaltres els que contem aquestes històries i, a més a més, arribem a creure-les. La definició que dona pels éssers humans és: són animals que es creuen les històries que ells mateixos conten sobre si mateixos. Són animals créduls.

2. L'autor utilitza les figures del simi i del llop com metàfores o símbols per a parlar de quina cosa? Quins són els valors del simi idel llop?

L'autor utilitza aquestes figures com metàfores o símbols per parlar sobre els diferents estils de vida i les diferents personalitats entre ells, ja sigui en negatiu o bé en positiu.

El llop és el clar de l'alma humana, revela el que está ocult en les històries que expliquem sobre nosaltres mateixos: el que aquestes històries revelen però, no diuen. Podriem dir que el llop ésel sentit més altruista de les persones.
El simi entèn el món en termes instrumentals, veu el món com una col·lecció de recursos, la seva felicitat serà alguna cosa que és pugui mesurar, pesar, quantificar i calcular, el més important de la vida es redueix a l'anàlisi de costs i beneficis. Per tant, el simi representa el sentit més egoísta i interesat de les persones.

3. Assenyala quinessón les etapes que ha seguit l'evolució de l'ésser humà.


L'evolució funciona per un creixement gradual, només funciona amb el que hi ha i no es pot començar de nou. Com les pròpies hostòries que explica l'ésser humà que, no és que siguin un producte evolutiu però, es construeixen de forma similar: mitjançant el creixement gradual, les noves capes narratives es superposen a estructuresi temas anteriors. Per tant, els ésser ens adaptem al medi que ens envolta, per exemple el nostre cerbell ha anat evolucionant de manera que tenim un córtex cerebral més fornit però, que s'erigeix sobre un primitiu sistema límbic que compartim amb els nostres avantpassats reptils.


Capítol 2

4. Fes una petita presentació de J.P. Sartre i de l'existencialisme.

J.P. Sartre: Filòsoffrancès, dramaturg, novel·lista i periodista polític, és un dels principals representants de l'existencialisme. Sartre concebia als humans com a éssers que creen el seu propi món al rebel·lar-se contra l'autoritat i acceptar la responsabilitat personal de les seves accions, sense el suport ni l'auxili de la societat, la moral tradicional o la fe religiosa.

Les obres de teatre i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Filosofo Y El Lobo
  • El Filosofo y El Lobo
  • El filosofo y el lobo
  • TRabajo Filosofico
  • Trabajo de Filosof a
  • Trabajo Filosófico
  • Trabajo Filosof A
  • Trabajo Filosofico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS