El lloguer a barcelona: una realitat dos creixements

Páginas: 31 (7507 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2011
El lloguer a BCN:
una realitat, dos creixements.

Sheila Bolillo Marín Yasmina Cívico Ruz Mònica Estalayo Fontrodona Isabel Martínez Molina

Espai pel text del llom

Treball d’Economia aplicada II 2n ADE/ECO, curs 2006-07 Director: Marta Reynal-Querol

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Universitat Pompeu Fabra

Resum executiu

Partint d’una mateixa realitat, dosorganismes públics com són l’Institut Nacional d’Estadística i l’Ajuntament de Barcelona, realitzen un estudi sobre la inflació en els lloguers dels habitatges de la ciutat de Barcelona, arribant paradoxalment a resultats molt diferents. L’objectiu del nostre treball, se centra en analitzar els informes per separat, tot trobant els motius de les discordances entre els mateixos.

A partir del’elaboració de dues hipòtesis hem arribat a la conclusió que la discordança rau en una diferència metodològica. Això és degut a la inclusió de diferents tipus de contractes a l’hora de calcular la taxa de creixement dels preus del lloguer, ja que l’INE utilitza, en la seva fórmula del càlcul del creixement del subíndex del lloguer, tots els contractes existents en un període en el mercat, és a dir, tantaquells que ja estaven en vigor durant el període anterior, com aquells que han sorgit de nou en el període en curs; mentre que l’Ajuntament de Barcelona només utilitza aquells contractes nous, entesos com una oferta virtual.

Aquest fet suposa que segons la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans l’INE està calculant el creixement general del mercat del lloguer, mentre quel’Ajuntament està calculant el creixement de preu dels lloguers de nova firma. Es per això que la taxa de l’INE és molt superior a la que proposa l’Ajuntament de Barcelona.

El lloguer a BCN: una realitat, dos creixements.

Índex

1. Introducció .....................................................................................................2

2. Anàlisi d’organismes 2.1. Institut Nacionald’Estadística ........................................................3 2.2. Ajuntament de Barcelona .................................................................6

3. Treball de Camp 3.1. Introducció ........................................................................................10 3.2. HipòtesiI...........................................................................................12 3.3. Hipòtesi II .........................................................................................16 3.4. Interpretació de resultats ...................................................................24

4. Conclusions....................................................................................................26

5. Agraïments.....................................................................................................27

6. Bibliografia ....................................................................................................28

1

El lloguer a BCN: una realitat, dos creixements.

1. Introducció.

A

ctualment, el preu de la vivenda és un tema que preocupa a tothom; polítics, joves, jubilats,

divorciats,… Es tracta d’un bé de primeranecessitat, i un dret recollit a la Constitució Espanyola, com a dret a un habitatge digne, i que degut al seu elevat preu no és assequible per a la gran massa. Una de les conseqüències d’aquest problema és que avui en dia hi ha una major tendència per decantar-se pel lloguer en comptes de la venta de pisos, fins i tot arribant a compartir-lo. És per aquest motiu, que hem decidit fer un estudisobre l’evolució dels preus del lloguer a la ciutat de Barcelona, districte a districte.

A més a més, hem decidit abordar aquest camp, perquè les autoritats competents a l’hora d’analitzar aquest fenomen ho fan tenint en compte el preu de lloguer, en lloc del preu de venda de les finques. Com a recolzament a aquesta afirmació podem dir que l’Institut Nacional d’Estadística

(INE), dins...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • la realitat
  • Què És La Realitat?
  • barcelona
  • Barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • Barcelona

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS