El meteorit murchison & alh 84001

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (985 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El meteorit Murchison

El meteorit Murchison és una condrita carbònica II (CM2). Les condrites són meteorits no metàl·lics (rocosos) que no han patit processos de fusió o de diferenciacióals asteroides de què procedeixen, representant el 85,7% dels meteorits que cauen a la Terra. Són claus importants en la comprensió de l’origen i l’edat del sistema solar, de la síntesi de compostosorgànics i també de l’origen de la vida o de l’aigua a la Terra.
El nom del meteorit Murchinson, prové de la localitat de Murchison, Victòria a Austràlia on va caure al 28 de setembre a l’any 1969.Està compost per aminoàcids comuns com la glicina, alanina i àcid glutàmic, però també alguns poc comuns com la isovalina i pseudoleucina. L'informe inicial va establir que elsaminoàcids eren racèmics, recolzant la teoria que la seva font era extraterrestre. Per completar la teoria que la font del meteorit era extraterrestre, a l’any 1997 les investigacions van mostrar que els enantiòmers individuals deMurchison estaven enriquits amb l'isòtop 15N del nitrogen en comparació dels seus  corresponents terrestres, el que confirmava una font extraterrestre de l'excés de l'enantiòmer L-enantiomer en elsistema solar. La idea que la homoquiralidad (l'existència de només aminoàcids de la sèrie L i sucres de la sèrie D) va ser provocada per la deposició de molècules quirals dels meteorits i a l’any 2005 esva demostrar que els aminoàcids com la L-prolina és capaç de catalitzar la formació de sucres quirals. un catalitzador és una substància que incrementa la velocitat d'una reacció química  o qui ladisminueix en general està en una quantitat molt menor que els reactius, no es consumeix i es troba sense canvis al final de la reacció. La catàlisi és no lineal, el que significa que unapetita quantitat d'aminoàcids quirals podrien explicar l'evolució dels sucres de sèrie D.
Ara mateix els científics es separen en dos grups quan parles sobre aquest meteorit, uns dient que moltes...
tracking img