El normal amor del caos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3537 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Normal Caos del amor
Ulrich Bech i Elisabeth Beck – Guersheim ens parlen de les noves formes de relació amorosa basades en la llibertat , igualtat i amor. Es presenta l’amor modern no sols com un substitut de la religió, també posa en manifest les dinàmiques d'individualització i igualtat que ens fan preguntar-nos, que possibilitats tenen dues persones lliures iguals de mantenir una unióamorosa en la actualitat
 La situació entre homes i dones en la nostra època que comencem a tenir una igualtat efectiva entre home i dona. Encara que les relacions desiguals entre gèneres no s’emmarquen només en l’amor, el matrimoni o en la família sinó que també en la formació, mobilitat, en l’àmbit laboral...
Aquestes relacions desiguals han anat canviant en els darrers anys amb la lluita de ladona per fer sentir la seva veu, un exemple es el Feminisme dialògic inclou la veu de totes les dones dins la teoria feminista. Partint del principi d’igualtat de les diferències, el feminisme dialògic s’allunya de la visió homogeneïtzadora i del concepte excloent de la diferència perquè planteja el feminisme en base a un diàleg igualitari, a la solidaritat i a la capacitat transformadora. En unasocietat cada vegada més multicultural es fan necessàries propostes que incloguin l’igual dret a ser diferents.
Per tant, les relacions desiguals han canviat en els darrers anys, s’han produït canvis però més aviat en la consciencia i sobre el paper, encara que les tendències es mantinguin. Les dones joves, basen les seves expectatives en la igualtat promesa i la lluita de les dones que vanpassar de no sols fer sentir la seva veu si no a posar en manifest totes les desigualtats que havien fins ara com, Lidia Puigvert, Judith Butler fent referència les seves teories en el Constructivisme social i tots el fenòmens socials es desenvolupen en els context social,com a resultat de la consciencia com individu en el món de la vida.A més, les dones del segle segle XXI som conscients que aquestestendències desigualtats encara es mantenen i troben lògiques contradictòries en el mercat laboral i el comportament de l’home.
L’home que adoptat una retòrica de la igualtat, sense que encara aquesta es tradueixi a actes. Però tot i això el llibre explica que aquestes contradiccions són el principi de l’alliberament de les adjudicacions de gènere i encara que això pronostica conflictes tambésignifica canvi.
TRADICIÓ DE LA SOCIETAT INDUSTRIAL:
Tenim una tradició, formem part dels països industrialitzats, Com deia Erikson,La socialització es a llarg de tota la vida. En la societat industrial als anys vint aproximadament era molt clar el rol d’un individu: feina, família, comunitat de referència per tota la vida.
Ulrich Beck i més autors contemporanis argumenten que estem enmig d’unatransformació o transició entre la societat industrial i post industrial, en un moment de canvi de la societat de l’ informació amb l’ajuda de les tecnologies aplicades en el context de la globalització. On la teoria de la revolució reproductiva agafa força i assenyala aspectes importants com la longevitat i com aquesta afecta el futur de la societat actual.
Com ara el creixement de divorcis,les noves i diverses estructures familiars, augment de les relacions no matrimonials i fills fora del matrimoni.
No podem oblidar que fins els anys seixanta el model de família, matrimoni i treball tradicional era el patró i és realment sorprenent com en tan curt termini han variat i multiplicat les formes de relació.
Canviant també el concepte de sexualitat, ara menys rígida que abans encara quela majoría continua aspirant a una relació basada en la fidelitat, sense accions externes (estat, església..) i tenint en compte la llibertat sexual de l’individu.
FORMACIÓ I MERCAT LABORAL:
S’ha aconseguit una equiparació legal entre home i dona, igual que en educació. I aquests èxits han suposat que les portes que s’obren legalment i l’ensenyament es tanquin en el mercat laboral.
En el...
tracking img