Empatia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1581 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’EMPATIA: ACTIVITATS EDUCATIVES


( PERSPECTIVA PERCEPTUAL

No tots els nens tenen la sensibilitat o consciència de les experiències perceptuals dels demés. Les activitats següents estan pensades per ensenyar a comprendre que hi ha diferents punts de vista.


( Estic mirant un...?

▪ Objectiu: Aprendre a posar-se en el lloc de l’altre per a esbrinar que està mirant.

Elsalumnes es posaran en parella, i un dels dos escollirà algun objecte de l’entorn i el mirarà. Tot seguit l’altre company haurà d’esbrinar allò que ha mirat tot fent-li preguntes que l’altre alumne li anirà responent. Si l’encerta podem demanar-li que ens expliqui com ha sabut què havia mirat el seu company.


( Què veus tu? I jo?

▪ Objectiu: Desenvolupar la capacitat d’imaginar allò quel’altre veu.

Els alumnes s’asseuen en parella entorn una taula, un davant de l’altre .Al centre col·locarem un objecte i cada nen tindrà que dibuixar la part de l’objecte que ell mateix veu i també la que creu que veu el seu company.


( La màscara

▪ Objectiu: Posar-se en la pell de l’altre.

Cada un dels alumnes pensa en un personatge que li agradaria ser. A continuació se’ls proporcionael material necessari per a que confeccionin una màscara representativa d’allò que han escollit. Després demanarem als nens que s’imaginin que estan dins la pell del personatge i, amb la màscara posada, tindran que actuar representant el corresponent paper. Quan finalitzin les representacions, per tal de que puguin reflexionar una mica els hi podem preguntar com eren quan portaven la màscaraposada, com es sentien, quines diferències i similituds hi troben.


( Per què ho has fet?

▪ Objectiu: Entendre que hi han perspectives diferents de la pròpia.

Per a desenvolupar l’activitat, s’ha d’explicar als nens que moltes vegades allò que veu i sent una persona no és igual d’allò que veu i sent una altra persona. Així doncs, quan es produeix un incident, pot ser que algú ho vegi comuna agressió quan en realitat només va ser un accident. Per tal de que entenguin bé tot això podrem fer representacions de role-playing on es produeixi un incident i es pugui mantenir un diàleg per tal d’esbrinar què pensa l’altre. Per exemple, un nen va a beure aigua i quan s’acosta a la font per a beure un nen li dóna una empenta i el nen es mulla tota la cara.
( Les notícies

▪Objectiu: Entendre que un mateix fet es pot interpretar de diferents maneres.

Per a desenvolupar l’activitat, portarem diferents diaris a la classe i buscarem una notícia comuna a tots els diaris. Ens fixarem en els titulars i en els continguts, tot intentant trobar diferències i similituds (s’aconsella realitzar aquesta activitat a partir de cinquè de primària).


L’EMPATIA: ACTIVITATSEDUCATIVES


( EMPATIA ENVERS ELS PARES

Freqüentment ens trobem amb nens que pensen que l’afecte que reben dels seus pares és tan incondicional que ho perceben com si poguessin manipular-lo. De vegades veiem nens que estan desatesos a nivell afectiu i que, per aquest motiu, desconeixen que els seu paren poden tenir emocions iguals a les seves. En ambdós casos és molt important que arribin adescobrir que els pares també tenen preocupacions, alegries, sofriments, ...


( Serem els nostres pares durant una estona !

▪ Objectiu: Intentar que els nens comprenguin la postura dels pares i que s’adonin dels sentiments que tenen els seus pares cap a ells.

Iniciarem l’activitat parlant sobre què es educar i què vol dir criar un fill/a, incidirem en les satisfaccions i dificultats quecomporta aquesta tasca. A continuació demanarem als alumnes que s’identifiquin amb el pare o la mare i que, pensant en la figura escollida, elaborin un text amb el títol “Les alegries i els problemes que tinc per a educar al meu fill”.


( Una vegada vaig fer que els meus pares estiguessin tristos...

▪ Objectiu: Expressar els remordiments d’una forma constructiva i aprendre a ser...