Energia fotovoltaica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1533 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELECRICITAT
A
TRAVÉS
DE LLUM

Eduard Roriguez

ÍNDEX

Energia solar

Energia fotovoltaica
Panells solars
Componets d’un circuit amb panells solars

Energia solar

L'energia solar és deguda a la fusió de nuclis d'hidrogen, la qual cosa significa per a aquest astre, la transformació cada segon d'uns 4 milions de tones de la seva massa en energia, a aquest ritme se'npot assegurar una durada de prop de 100 mil milions d'anys abans que no s’acabi la reserva d'hidrogen.

El Sol representa un focus energètic d'1,779×1011 MW de potència, que l'home utilitza directament o indirectament.

Energia solar fotovoltaica

El terme fotovoltaic prové del grec: phos , que significa "llum" i voltaic, que prové del camp de l'electricitat, en honor al físic italiàAlejandro Volta,

El terme fotovoltaic es va començar a utilitzar a Anglaterra des de l'any 1849.

L'efecte fotovoltaic va ser reconegut per primera vegada el 1839 pel físic francès Becquerel, però la primera cèl lula solar no es va construir fins a 1883.

El seu autor va ser Charles Fritts, que va recobrir una mostra de seleni amb un tros de pa. Aquest primitiu dispositiu presentava una eficiènciade només un 1%.

Russell Ohl va patentar la cèl lula solar moderna l'any 1946.

Fins l’any 1945 no es va descobrir la composició de la placa fotovoltaica actual ies va descobrir per accident en uns laboratoris.

Aquests avenços van contribuir a la fabricació de la primera cèl lula fotovoltaica comercial amb una conversió de l'energia solar d'aproximadament el 6%.

La URSS va llançar elseu primer satèl·lit espacial l'any 1957, i els EUA un any després. En el disseny d'aquest es van fer servir cèl lules fotovoltaicas.

Els llançament de satel.lits va ser fonamental pel desembolupament de la tecnologis otovoltaica.

El 1970 es va fabrica el primer panell solar ‘alta eficiencia a la URSSla per Zhora Alferov i el seu equip d'investigació.

El sistema d'aprofitament de l'energiadel Sol per produir energia elèctrica es denomina conversió fotovoltaica.

Les cèl·lules fotovoltaiques estan fabricades d'uns materials amb unes propietats específiques, denominats semiconductors.

Propietats dels semiconductors

Els electrons que es troben orbitant alrededor del nucli atòmic tenen uns valors energetics determinats, que són denominats, nivells energètics, als quals es posanom: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p.

Les propietats químiques dels elements estan determinades pel nombre d'electrons en la seva última capa i per electrons que falten per completar-la.

El silici és el material que s’utilitza per la contrucció de les cel.lules fotovoltaicas, en la seva última capa te quatre electrons i li falten quatre per ser estable, aquest quatre que li falten son compartits amb unaltre atom de silici forman un enlaç covalent i formant una estructura cristallina.

Els atoms de silici tenen defineixen les seves propietats elecromagnetiques segons la seva última capa d’electrons. Per aconseguir electricitat s’ha de fer que els elctrons es moguin d’un arom un altre aixo ho conseguim calentan l’atom, però al ser només silici al escalfar-lo només conseguiriem escalfar elcristall.

Per generar un corrent elèctric fa falta un camp magnètic, que s'aconsegueix amb la unió de dos cristalls semiconductors, un de tipus "p" i un altre de tipus "n".

Aquests semiconductors s'obtenen amb un cristall semiconductor molt pur, introduint-los impureses que s’anomena dopat.

Una de les regions es dopa amb fòsfor, que té cinc electrons de valència, un més que el silici, demanera que aquesta regió dopada mostra una atracció pels electrons major que el silici pur. A aquesta regió se li denomina de tipus n.

L'altra regió de dopa amb bor, que té tres electrons de valència, un menys que el silici, de manera que aquesta regió mostra una atracció pels electrons inferior que el silici pur. A aquesta regió se li denomina de tipus p.

D'aquesta forma, tenint un cristall...
tracking img