Ensayos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1512 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Pràctica nº 1: Assajos no destructius del formigó. Índex de rebot

Pràctica: Descripció i dades
La pràctica realitzada consisteix en determinar la resistència superficial de diversos elements de formigó a través de l’escleròmetre; que és un aparell que permet trobar una dada orientativa que permet comparar-la amb d’altres que ja esconeixen.
L’escleròmetre que hem utilitzat per a fer la pràctica és de la marca “proceq”, el model N-34 de la norma 126045.
Per a la correcte utilització d’aquest aparell, en primer lloc, s’ha calibrar. En el nostre cas hem fet 3 lectures, amb els següents resultats: 69, 71 i 69’5 rebots. Per tant, no és que sigui un aparell molt precís ja que són dades bastant disperses, no obstant es procedeixigualment a la realització de la pràctica tenint en compte la manca de precisió de l’aparell.
Amb l’aparell calibrat es procedeix a recollir les dades corresponents al treball de camp que cal realitzar per trobar la resistència del pilar, el paviment i el mur. Les dades obtingudes són les següents:

|Dades del pilar |
|Dada |Nº de rebots|Resistència |
| | |(N/mm²) |
|1 |52 |63 |
|2 |50 |59 |
|3 |53 |65 |
|4 |46 |52 |
|5 |48 |55|
|6 |52 |63 |
|7 |47 |53 |
|8 |44 |48 |
|9 |45 |50 |
|10 |50 |59 |
|11 |50 |59 ||12 |51 |61 |
|13 |43 |46 |
|14 |46 |52 |
|15 |50 |59 |
|16 |47 |53 |
|17 |51 |61 |
|18|48 |55 |
|19 |52 |63 |
|20 |44 |48 |
|21 |47 |53 |
|22 |48 |55 |
|23 |47 |53 |
|24 |46|52 |
|25 |52 |63 |
|26 |42 |44 |
|27 |46 |52 |
|Resistència mitjana (N/mm²) |55 |

| |
|Dada |Nº de rebots|Resistència |
| | |(N/mm²) |
|1 |46 |52 |
|2 |44 |48 |
|3 |45 |50 |
|4 |44 |48 |
|5 |46 |52|
|6 |45 |50 |
|7 |42 |44 |
|8 |45 |50 |
|9 |44 |48 |
|10 |43 |46 |
|11 |44 |48 |
|12...
tracking img