Errores léxicos e fraseolóxicos máis frecuentes en galego

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6820 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Erros léxicos e fraseolóxicos máis frecuentes
A
INCORRECTO | CORRECTO |
a bocaxarro | a querimarroupa, a boca de cano |
a cal e canto | baixo sete chaves, totalmente |
a capa e espada | con uñas e dentes |
a ciencia cierta | con certeza, de certo |
a ceo aberto | a ceo descuberto, ao descuberto |
a destaxo | ao axuste |
a fecha fixa | con data fixa |
a grandes rasgos |con poucas palabras |
a maior abundamento | a maior abastanza |
á longa | co tempo, a longo prazo |
á maior brevidade posible | canto antes |
a partires de | a partir de |
a pesares de | a pesar de |
á postre | en definitiva |
a présa | de présa |
a reganadentes | de mala gana, a contragusto |
á sazón | naquel momento |
a traveso de | a través de |
a veces | ás veces|
abandoar | abandonar |
abatir | abater |
abdomen | abdome |
abó, -a | avó, -a |
abogado, -da | avogado, -da |
abono | fertilizante |
ábside | ábsida |
abultar | avultar |
acariótico, -ca | acariote |
accésits | accésit |
acebo, acebro | acevo, acivro |
aceituna | oliva |
aceña | acea |
acequia | canle, presa, quenlla |
acera | beirarrúa |
achacable | atribuíble |achádego | achado |
acné | acne |
acobardado, -da | acovardado, -da |
acobardar(se) | acovardar(se) |
acortar | acurtar |
acotar | acoutar |
acreedor/a | acredor/a |
acribillar | cribar |
acuciante | urxente, perentorio |
acuciar | aguilloar, incitar, acicatear |
acuse de recibo | xustificante (notificación) de recepción |
ademirar | admirar |
ademitir | admitir |adentrarse | internarse, aprofundar |
adeprender | aprender, deprender |
adeudar | deber |
adicar | dedicar |
adiviñanza | adiviña |
adoctrinar | adoutrinar |
adoquín | lastro |
adoquinado | empedrado de lastros, lastrado |
adscripción | adscrición |
adxetivo | adxectivo |
adxuntar | achegar, xuntar |
aerobic | aeróbic |
aerolito | aerólito |
aerostato | aeróstato |afeminado, -da | efeminado, -da |
affaire | asunto, cuestión |
aficcionado, aficionado | afeccionado |
aficción, afición | afección |
afincarse | establecerse |
afóra | fóra |
aforo | capacidade |
afrenta | afronta |
africán, -na | africano, -na |
agarradeira | agarradoira |
agasaxar | agasallar |
agotar | esgotar |
agretado | gretado |
agrio | agre |
agulletas, aguxetas |maniotas |
ahí | aí |
aillar | illar |
airado, -da | irado, -da |
aiuno | xaxún |
alambrada | aramado |
alambrar | aramar |
alambre | arame |
albacea | testamenteiro |
albañil | albanel |
albarán | albará |
albuns | álbums |
alcantarilla | sumidoiro |
alcantarillado | rede de sumidoiros |
alcurnia | liñaxe |
aldehído | aldehido |
aleación | aliaxe |
alear | aliar|
aleccionar | leccionar, dar unha lección |
alevosía | aleivosía |
alevoso | aleivoso |
alexado | afastado, arredado |
alexarse | afastarse, arredarse |
alfareiro, -ra | alfareme, oleiro, -ra |
alfarería | olería |
alfeizar | peitoril |
alimacha | lesma |
alineación | aliñación, aliñamento |
alinear | aliñar |
almidón | amidón |
altavoz | altofalante |
almena | almea|
almendra | améndoa |
almexa | ameixa |
almíbar | xarope |
almorávide | almorábide |
alonxar | afastar, arredar |
alquilar | alugar |
alquiler | alugueiro |
alquitrán | alcatrán |
alud | alude |
aluguer | alugueiro |
alumado | iluminación |
alumbrado público | iluminación pública |
alveolo | alvéolo |
alxebraico, -ca | alxébrico, -ca |
amaestrar | amestrar, adestrar|
amalgama | amálgama |
amamantar | aleitar, dar de mamar |
amapola | mapoula |
amatista | ametista |
ambente | ambiente |
ámbeto | ámbito |
americán, -na | americano, -na |
amilanarse | acovardarse |
aminorar | minorar |
amistade | amizade |
amistar | amizar |
amistoso | amigable |
amojonamiento | amolloamento, derrega, estrema |
amoniaco | amoníaco |
amontonar |...
tracking img