Escola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3717 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA SITUACIÓ ACTUAL DE L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ EN LA COMUNITAT VALENCIANA. En l'Educació Infantil i Primària, en la zona de predomini lingüístic valencià, s'apliquen el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL); ara bé, quan per qualsevol motiu no es poden aplicar cap dels dos programes, s'aplica el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP) en el qual lallengua d'instrucció és el castellà, tret d'algunes àrees que són impartides en valencià. En l'Educació Secundària, l'alumnat pot continuar el Programa d'Ensenyament en Valencià, en el qual la majoria de les àrees del currículum són impartides en valencià o seguir el Programa d'Incorporació Progressiva, en el qual algunes assignatures són impartides en valencià. També a la Universitat es podenseguir els estudis en valencià. Els centres ubicats als territoris de predomini lingüístic castellà, tenint en compte l'elevat grau de motivació que presenten àmplies zones, també poden aplicar, tant en Educació Infantil i Primària, com en Educació Secundària, qualsevol programa d'educació bilingüe, sempre que els pares o tutors ho sol·liciten. Amb l'objectiu d'atendre la realitat sociolingüística,el Sistema Educatiu Valencià establix que en finalitzar l'escolarització obligatòria, l'alumnat ha de saber utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà. Per tal d'aconseguir-ho, dos són els programes d'educació bilingüe que es presenten com a òptims: el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL). En el curs 2004-2005, 704 escoles valencianesseguiren un o altre dels dos programes anteriorment citats. Des d'una concepció bilingüe enriquidora són els que oferixen majors possibilitats per aconseguir els objectius del Sistema Educatiu Valencià. L'alumnat de les escoles valencianes pot continuar el Programa d'Ensenyament en Valencià en els 275 centres d'Educació Secundària en els quals ja s'aplica. El Programa d'Ensenyament en Valencià i elPrograma d'Immersió Lingüística donen en els primers nivells d'escolaritat una major presència al valencià, però sense oblidar el tractament del castellà i de la llengua estrangera. En els dos programes, la llengua base d'aprenentatge, d'escolarització inicial i d'iniciació sistemàtica de la lectura i l'escriptura és el valencià. En els programes bilingües, les llengües s'aprenen de la mateixamanera com s'aprén la primera. Els xiquets i les xiquetes es concentren més en el significat que no en la forma.

Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) En els centres d'Educació Infantil i Primària va dirigit a xiquets i xiquetes majoritàriament valencianoparlants. S'utilitza el valencià com a llengua principal en la instrucció. Es prestigia la llengua pròpia de l'alumnat, s'augmenta lacompetència lingüística i també s'assolix un bon domini del castellà. El fet que l'alumnat valencianoparlant comence l'escolaritat donant més importància al valencià, augmenta l'oportunitat d'adquirir un domini formal de la llengua que la societat no li facilita, però que és important a l'hora de consolidar el seu domini i d'afavorir l'òptima adquisició tant del castellà com d'altres

llengües. Elcastellà s'incorpora des del primer moment amb un enfocament comunicatiu que potencia el seu aprenentatge. Posteriorment s'incorporarà la tercera llengua, un idioma estranger, seguint el mateix enfocament didàctic. En els centres d'Educació Secundària el programa s'adreça tant a l'alumnat valencianoparlant com castellanoparlant. Programa d'Immersió Lingüística (PIL) Dissenyat per a xiquets i xiquetesmajoritàriament castellanoparlants, les famílies dels quals opten voluntàriament per una escola en valencià, perquè així s'integren lingüísticament des de l'inici de l'escolaritat. L'alumnat manté i millora la llengua familiar i n'adquirix una altra, el valencià, a través del treball específic basat en un enfocament comunicatiu de les llengües. Per a l'alumnat castellanoparlant el fet d'iniciar...
tracking img