Escuelas demotratica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (686 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
A què cridem escola democràtica? Es tracta d'un model educatiu diferent al tradicional. L'escola democràtica implica una participació de tots (famílies, escola, comunitat, professors, alumnes…) enels processos d'aprenentatge consensuats entre els implicats. També lluita per una igualtat d'oportunitats contra el racisme, masclisme, la pobresa i altres grans desigualtats a l'escola i a lasocietat.

Aquesta evolució del model educatiu es va produir necessàriament ja que el sistema social no deixa d'evolucionar i l'educació no ho fa, mentre que la societat i l'educació han d'anar de la mà iper tant evolucionar paral·lelament.

El mètode tradicional portava amb sí uns baixos resultats acadèmics, i el més preocupant, en aquests resultats es veien reflectides moltes de les desigualtatsque existeixen en la societat. Per tant, calia fomentar un model educatiu que adaptés els continguts escolars a la realitat de la vida.

Els baixos resultats acadèmics obtinguts anteriorment, venienprecedits de diferents errors comesos per algunes de les parts del sistema educatiu.

El funcionament de l'escola basat a reconèixer, recordar i repetir, en el qual el mestre parla i l'alumneescolta, no era res beneficiós per a l'aprenentatge, ja que la monotonia predominava i acabava per avorrir a l'alumnat.

El currículum no era el més adequat, estava sobrecarregat, amb moltes assignaturesmagistrals i molt poques, o cap alternativa.

El sistema d'avaluació, basat en constants exàmens, tampoc ajudava en l'aprenentatge, ja que els alumnes es cenyien a memoritzar per a l'examen i en poctemps no recordaven res.

Per tant, l'escola democràtica busca esmenar alguns dels possibles errors comesos anteriorment per l'escola tradicional.

Principalment aquest model busca educar per a lademocràcia. Desenvolupar les capacitats i habilitats, per conviure solidàriament en societat, amb respecte, participació i tolerància a la diversitat. Formant així a persones solidàries, reflexives...
tracking img