Espíritus de estado génesis y estructura del campo burocrático

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1430 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Razones Prácticas liburuko laugarren kapitulu honetan, Pierre Bourdieu Estatua eta bere genesiaren inguruko gogoetara abiatzen da, bere faktore eta ezaugarri nagusiak aztertu nahian.
Hasteko, Bourdieuk argi uzten du Estaduari buruz egingo dugun edozein gogoetak Estadua beraren eragina duela:
“[…]uno de los poderes mayores del Estado, el de producir y de imponer (principalmente por medio de laescuela) las categorías de pensamiento que aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo.”
Horren aurrean, ezinbestekoa deritzo aurretiko ideiekin eta prenozioekin apurtzeko lanaren pertinentzia. Naturalak bezala hartzen ditugun egitate asko berkontsideratzea; ez soilik planteamendu politiko edo ideologiko batetik, baizik eta baita ere zentzu metodologiko batean.KAPITALAREN KONZENTRAZIOA
Burdieuk, Estaduaren bere definizioa emateko, Max Weberren definizioaren birmoldaketa bat egiten du:

“Anticipando los resultados del análisis, diré, en una forma transformada de la célebre de Max Weber (“el Estado es una comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física en un territorio determinado”), el Estado es una X (adeterminar) que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente.”

Indarkeria sinbolikoaren kontzeptua errepikaria da autore honen idatzietan. Bourdieuk dio Estaduak indarkeria sinbolikoaz baliatzeko gaitasuna duela bere ezarpena aldebikoa den heinean: estruktura etaobjektibotasunean ezartzen da (esparru sozialean, esan liteke), baina baita ere estruktura mentaletan eta subjektibotasunean (habitusetan). Horregatik, lehen genion moduan, Estaduaren printzipio eta mekanismoen naturaltze prozesua ematen da:

“Al realizarse en estructuras sociales y en estructuras mentales adaptadas a esas estructuras, la institución instituida hace olvidar que es la resultante de unalarga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural.”

Zentzu horretan, Bourdieuk aditzera ematen duen moduan, haustura herremintarik boteretsuenetariko bat genesiaren berreraikuntza da. Jazotako gertaerak zergatik hala eta ez beste era batera gertatu diren ikertzea, hain zuzen ere, egungo eredua zalantzapean jartzea da.
Hala ba, Bourdieuk Estaduarenagertzearen eredu bat (modelo de la emergencia del Estado) proposatzen du. Autorearendako, Estadua kapital mota ezberdinen metaketa prozesu baten emaitza da.

“El Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, capitalsimbólico, concentración que, en tanto tal, constituye al Estado en detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores. La concentración de diferentes especies de capital (que va a la par de la construcción de los diferentes campos correspondientes) conduce, en efecto, a la emergencia de un capital específico, propiamente estatal, que permite alEstado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital y, en particular, sobre la tasa de cambio entre ellas (y al mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus detentores). Se sigue que la construcción del Estado va de la mano de la construcción del campo del poder entendido como el espacio de juego en el interior del cual losdetentores de capital (de diferentes tipos) luchan particularmente por el poder del Estado, es decir sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción.”

Segituan, Bourdieuk ohartarazten du metaketa prozesu honen dimentsio ezberdinak (indar armatuak, fiskalitatea, zuzenbidea e.a.) elkar-menpekoak badira ere, arrazoi expositibo eta analitikoak...
tracking img