Espais televisius

Páginas: 3 (537 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2010
LA CREACIÓ DE L’ESPAI TELEVISIU

El concepte de pla Una presa és el conjunt d’imatges que s’enregistren de manera ininterrompuda . El pla és la unitat bàsica del llenguatge audiovisual. Esdefineix a partir de l’enquadrament, l’angulació de la càmera, la durada i el grau d’aproximació a l’escena que representa.

L’enquadrament En paraules de Romà Gubern, l’enquadrament és l a”delimitació bidimensional, rectangular i transversal de l’espai situat davant la càmera, efectuada mitjançant el visor i l’objectiu”. Quan enquadrem, definim l’espai televisiu. • Fora de quadre (fora de camp)• Camp i contracamp (pla i contraplà) http://www.uned.es/ntedu/espanol/temas-de-debate/imagen-orealidad/realidad.htm

L’angulació de càmera Habitualment la càmera se situa a l’alçada dels ulls.Quan la càmera està més alta o més baixa que l’eix de referència parlem de picats i contrapicats respectivament. • Picat • Contrapicat http://proxemiayfotografia.blogspot.com/

1

Els plans iel seu valor Els plans es classifiquen a partir d’una mesura de referència. La unitat és la mida de la figura humana que s’hi representa. Es diu que els plans generals, que representen la figurahumana sencera i el seu entorn, tenen un valor més descriptiu. Els plans mitjans, que inclouen la figura humana de forma parcial, tenen un valor més narratiu. Els primers plans, que representen lacara dels personatges, tenen un valor més expressiu. Finalment, hi ha els plans detall, que representen objectes o parts del personatge. Gran pla general (GPG) Pla general (PG) Pla conjunt (PC) Plasencer (PS) Pla americà o pla ¾ (PA) Pla mig (PM) Primer pla (PP) Primeríssim primer pla (PPP) Pla detall (PD) http://es.youtube.com/watch?v=wXQn38iyH4s&feature=related

Posicions del personatgerespecte a la càmera • • • • • Frontal ¼ Perfil Escorç Esquena

http://proxemiayfotografia.blogspot.com/

2

Càmera objectiva i càmera subjectiva • Càmera objectiva • Càmera subjectiva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 1b espais
  • Nocio Espais I Intercanvis
  • normativa d'edificis i espais
  • Espais Vectorials
  • espais acustics
  • Libro Espais Familiars
  • nous formats televisius
  • Algebra lineal Tema III Espais vectorials

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS