Esponol turco gramer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1720 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. BÖLÜM

EL ALFEBETO ESPAΝ̃OL

İSPANYOL ALFABESİ

A, B, C, CH, D, E, F, G, H, İ, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s,t u, v, w, x, y, z

a, be, ce, che, de, efe, ge, ache, i, jota, ka, ele, elle, eme, ene, eñe, o, pe, cu, erre, ese, te, uve,
uve doble, equis, y-griega, zeta.

Letras Vocales(Ünlü Harfler)


a Un kilo de patatas (Un kilo de patatas)
Bir kilo patates

e Un litro de leche (Un litro de leçe)
Bir litre süt

i Un litro de vino (Un litro de bino)
Bir litre şarap

o Dos vasos de vino (Dos basos de bino)
İki kadeh şarap

u Una blusa de seda pura (Una blusa de seda pura)
Saf ipekten bir bluz

Görüldüğü gibi İspanyolcada sadece beş ünlüharf bulunmaktadır ve bunlar aynı Türkçedeki gibi okunmaktadır.Letras Consanantes (Ünsüz Harfler)


b ve v Un vaso de vino blanco (Un baso de bino blanco)
Bir kadeh beyaz şarap
Her iki harfte b sesi verir.

c Cinco copas de coñac (Sinko kopas de konyak)
Beş kadeh konyak
a, o, u’dan önce k sesi, i, e’den önce s sesi verir.

ch El chico está en el coche.(El çiko esta en el koçe.)
Çocuk arabadadır.
Ch (che) harfi daima ç sesi verir.

d ¿Dónde está Madrid? (¿Dónde está Madri?)
Madrid nerededir?
Türkçede olduğu gibi okunur. Sadece sözcüğün son harfi olduğunda daha hafif okunur.

f ¿Qué tal la familia? (¿Ke tal la familia?)
Ailenizden n’aber? Aileniz nasıllar?
Tütkçede ki gibi okunur.

g Coges la maleta grande(Kohes la melata grande)
Büyük bavulu al.
a, o, u’dan önce g sesi, i, e’den önce h sesi verir.

h ¿Quién es este hombre? (¿Kien es este ombre)
Bu adam kimdir?
Bu harf okunmaz.

j El joven guapo. (El hoben guapo)
Yakışıklı genç.
j harfi daima h sesi verir.

k Dos kilos de uvas. (Dos kilos de ubas)
İki kilo üzüm.
Türkçede ki gibi okunur.


l Un litrode leche (Un litro de leçe)
Bir litre süt.
Türkçede ki gibi okunur.

ll Me llamo Umut. (Me yamo Umut.)
Benim adım Umut’tur. (Umut diye çağrılırım)
Un millión liras (Un milyon liras)
Bir milyon lira
İspanyolcaya özgü olan ll (elle) harfi sözcüğün ilk harfi ise y,
durumlarda ly sesi verir.

m Me llamo Maria. (Me yamo Maria)
Benim adım Maria’dır.Türkçede ki gibi okunur.

n No soy alemán. (No soy aleman.)
Alman değilim.
Türkçede ki gibi okunur.

ñ Este niño es español. (Este ninyo es espanyol.)
Bu çocuk İspanyoldur.
Yine İspanyolcaya özgü olan ñ (eñe) harfi ny sesi verir.

p Mi padre es Portugués. (Mi padre es Portugues)
Benim babam Portekizlidir.
Türkçede ki gibi okunur

Q(u) ¿Qué quieres? (¿Kekieres?
Ne istiyorsun?
q harfini daima u takip eder ve k sesi verir.

r ¿Para qué sirve? (¿Para ke sirbe?
Ne için kullanılır? Ne işe yarar?
Türkçede ki gibi okunur.

rr Un paquete de correos (Un pakete de korreos)
Bir paket posta
Güçlü bir r sesine sahiptir.

s Isabel es muy simpática. (Isabel es muy simpatika)
İsabel çok sempatiktir.
Türkçede kigibi okunur.

t Patatas fritas, por favor. (Patatas fritas, por fabor)
Kızarmış patates, lütfen.
Türkçede ki gibi okunur.

v ve b Un vaso de vino blanco (Un baso de bino blanko)
Bir kadeh beyas şarap
Her iki harfte b sesi verir.

w ¿El wáter, por favor? (¿El water, por fabor?)
Tuvalet, lütfen?
v sesi verir. Sadece yabancı kökenli sözcüklerde bulunur.

x¿El taxi está libre? (¿El taksi esta libre?
Taksi boş mu?
İki ünlü harf arasında ks sesi, diğer durumlarda s sesi verir.

y Mi hijo mayor y yo (Mi iho mayor i yo)
Büyük oğlum ve ben
Bağlaç olarak (= ve anlamında kullanıldığında) i sesi, diğer durumlarda Türkçede olduğu gibi y sesi verir.

z Un kilo de manzanas (Un kilo de mansanas)
Bir kilo elma
z harfi daima peltek s...
tracking img