Esquema immunologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (997 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 10

3. MICROORGANISMES PATÒGENS: paràsits (protozous i animals)

1. Conceptes:
• Produeixen malalties i han de penetrar dins de l’ésser per infectar-lo
• Hi hamicroorganismes que no són patògens però ho són quan baixen les defenses : oportunistes
• Epidèmia: quan es donen al mateix temps molts casos d’individus afectats en una àrea geogràfica petita• Pandèmia: quan una malaltia infecciosa (microorganismes) es distribueix per una zona extremadament gran
• Endèmica: si es produeix d’una manera constant en una determinada comunitat però laseva tendència no és gaire alta
• Hostes definitius: animals o plantes sobre els quals viuen i es reprodueixen els microorganismes patògens
• Hostes intermediaris: poden no patir lamalaltia i són els que transmeten la infecció
• Zoonosis: les malalties que passen d’animals (primàriament) a persones (secundàriament) per contacte
• Reservoris: llocs on els patògens podensobreviure fora dels hostes i iniciar la infecció (pols, animals)
• Vectors: éssers vius que són imprescindibles per a la transmissió del microorganisme
• Portadors: persones que portendins seu el patogen
• Quarantena: aïllament de persones i animals que estan infectats

2. Infecció microbiana

• 1) un microbi, per infectar un ésser, s’ha adherir a les cèl·luleshoste. En aquesta adherència sol haver-hi una especificitat de l’hoste i de teixits.
• 2) focus d’infecció: prop del lloc d’entrada del microbi, on es localitza i es reprodueix.
• 3)els microbis poden accedir a la circulació sanguínia, vies limfàtiques i als ganglis limfàtics, on s’inicia la defensa immunològica
• 4) s’inflamen els ganglis: infecció microbiana
• 5) siarriben als vasos sanguínis: s’esten a altres parts del cos: infecció gener.

3. Factors de virulència

• virulència: grau en què un microorganisme patogen és capaç de produir una...
tracking img