Exemple unitat didàctica (català).

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2391 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat Didàctica:
The weather

Carlos Benito Antequera
5A
Planificació, Disseny i Avaluació de l'Aprenentatge i l'Activitat Docent
Índex

Justificaciópàg 2
Competències bàsiquespàg 3
Objectiuspàg 4
Contingutspàg 4
Criteris d'avaluaciópàg 6
Metodologia i recursospàg 7
Activitats d'ensenyament-aprenentatgepàg 8
Avaluaciópàg 10
Annexpàg 10
Bibliografiapàg 13

JustificacióL'escola on es portarà a terme aquesta unitat didàctica és el C.E. Jaume Balmes i està situada al barri de Bellvitge a L'Hospitalet del Llobregat. Tot i que amb anterioritat era considerat un barri conflictiu, avui dia aquest barri és un dels més tranquils de l'Hospitalet i tant és així, que hi ha un gran nucli de gent gran residint aquí gràcies a les facilitat i l'ambient acollidor del barri.Tradicionalment aquest barri estava compost per gent espanyola ja que era un barri obrer i acollia a un gran nombre de gent emigrant (andalusos, castellans, extremenys, gallecs, etc.) i de gent autòctona, però a partir de finals dels anys noranta i el que portem de segle XXI ha anat arribant gent de fora d'Espanya que ha fet augmentar les necessitats del barri però no la seva població. No obstant aquestflux migratori, en aquest centre hi predominen els alumnes d'origen espanyol ja que és un dels únics que són concertats al barri.

A arrel de l'arribada d'aquests nouvinguts, el barri va haver d'augmentar el seu nombre d'instituts i escoles, tant és així que al barri actualment hi ha 5 escoles i 3 instituts públics, 2 centres educatius concertats, 4 llars d'infants i 1 centre de formació per apersones adultes.

Ja per acabar amb la contextualització del centre, el barri té un nivell socio-econòmic mitjà, tot i que hi ha famílies que necessiten de l'ajuda dels serveis socials, i un nivell cultural mitjà també. En els últims anys el barri està fomentant molt la educació en els seus ciutadans ja que recentment es va fer la remodelació de la biblioteca de Bellvitge, inaugurada al 1972, itambé hi podem trobar un Punt TIC al barri.

Entrant ja en la pròpia unitat didàctica, en aquesta hi treballarem el vocabulari relacionat amb el temps i i els fenòmens meteorològic, a l'assignatura de llengua anglesa. Els continguts a treballar estarien dirigits cap a nens de sisè de primària. Aquests continguts s'impartirien al primer trimestre en un màxim de cinc sessions atès que es donaràvocabulari molt bàsic en relació al temps i als fenòmens meteorològics ja que els nens en aquestes edats no tenen un nivell tan alt d'anglès com per aprofundir en temes com aquest.

El que es pretén amb aquesta unitat didàctica es que els nens siguin capaços de conèixer algunes de les paraules clau relacionades amb l'àmbit del temps i les puguin utilitzar tant en una conversa com en les possiblesredaccions que puguin fer al llarg del curs. Es considera essencial aprendre aquest tipus de vocabulari ja que són paraules que els nens podran utilitzar i utilitzaran amb freqüència també a la seva vida fora del context de l'escola. Pel que fa a la introducció en el tema dels fenòmens meteorològics, es pretén que els nens comencin a conèixer-los i a saber alguns verbs relacionats amb aquests.Competències bàsiques

Les competències bàsiques que es treballaran al llarg d'aquesta unitat didàctica seran les següents:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i competència digital
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana

Aquestes es podran treballar tan amb diferents tipus d'exercicis com amb el propi contingut explica't per el professor. També es necessària la interacció entre els alumnes i la interacció amb el professor per poder adquirir algunes d'aquestes competències.

Objectius

En aquesta unitat didàctica no únicament treballarem el vocabulari bàsic en relació a els...
tracking img