Extracción de metales con microorganismos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4025 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

INTRODUCCIÓ ....................................................................................... | 2 |
MINERALS ............................................................................................... | 3 |
MÈTODES METAL·LÚRGICS EXTRACTIUS ......................................... | 4 |
BIOMINERIA............................................................................................ | 6 |
Com actuen aquestes bactèries? .................................................... | 6 |
Mecanismes de lixiviació .................................................................. | 8 |
Altres microorganismes d’importància ........................................... | 9 |
Aplicació dels processos biotecnològics....................................... | 11 |
BIORREMEDIACIÓ .................................................................................. | 14 |
Processos de biorremediació ........................................................... | 15 |
Atenuació natural ............................................................................ | 15 |
Bioestimulació................................................................................. | 16 |
Bioaugmentació .............................................................................. | 17 |
FITORREMEDIACIÓ ................................................................................ | 17 |
CONCLUSIONS ....................................................................................... | 18 |BIOBLIOGRAFIA ..................................................................................... | 19 |

INTRODUCCIÓ
La mineria és essencial en el desenvolupament energètic d’un país, ja que s’obtenen productes que són necessaris per a la subsistència de la humanitat. Un dels metalls més útils és el coure, que té múltiples aplicacions, principalment com a conductor elèctric.
Però si l’extracció demetalls es porta a terme sense les mesures de control adequades, pot tenir un impacte negatiu en el medi ambient i en la qualitat de vida dels organismes que habiten en zones properes.
La metal·lúrgia és el procés o conjunt de processos pel qual s’extrau el metall corresponent a partir d’un mineral metàl·lic. El mètode més usual d’extracció per a aquest tipus de minerals és la pirometal·lúrgia,procés pel qual el mineral passa per un procés de tostació a temperatura elevada i després és reduït al metall. Aquest mètode resulta inviable econòmicament per a minerals amb baix contingut de metall, a més és molt contaminant, ja que allibera grans quantitats de diòxid de sofre, un dels gasos involucrats en la pluja àcida.
Per aquest motiu, la societat està posant resistència a les operacionsde mineria i a la instal·lació de noves explotacions, fins i tot en aquells països on l’economia depèn d’aquests recursos naturals. A més, els estudis de risc ambiental i l’aplicació de mètodes per prevenir i posar remei a les emissions i residus, encareixen molt les operacions, fins a fer-les inviables
La hidrometal·lúrgia és una alternativa per a l’extracció de metalls, preferible des del puntde vista ambiental i econòmic. Consisteix en la utilització de mètodes a baixes temperatures i amb solucions aquoses capaces d’extreure en metall del minerals (lixiviar).
Algunes activitats mineres no es poden reemplaçar fàcilment, però s’intenta aconseguir que tinguin el menor impacte ambiental possible. En aquest sentit es confia en el avenços científics, més concretament en una de les àreesde la biotecnologia, la biomineria. La idea és utilitzar microorganismes per a l’explotació dels minerals. El procés de tractament dels metalls aniria des de la concentració de les espècies d’interès (bioflotació), passant per la recuperació dels elements presents en elles (biolixiviació i bioflotació), fins a la seva acció en la remediació ambiental.
El capdavanter d’aquesta alternativa és...