Fases son

Páginas: 4 (923 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2010
Abans d'explicar les fases del son, hauríem de saber que els estats de la consciència són tres:

• La vigília: es caracteritza per una activitat d'alta freqüència i baixa amplitud. Ésl'estat en què estàs en vetlla.

• SOL o son ortodox: correspon a un son sense moviments oculars ràpids: NO-REM (en espanyol NO MOR) Es caracteritza pel son on es veuen imatges en color i amb moltde detall. Aquest és l'anomenat estat HIPNAGÓJIC, paraula que prové del grec i significa "entrar en el son". Dura d'1 a 7 minuts i comprèn aproximadament un 5% del temps total de son.

• Sonparadoxal o REM (MOR): son més profund en el que resultarà més difícil despertar a què dorm que es caracteritza pel moviment ocular ràpid (d'ací la paraula MOR)  En esta fase, el cervell està més actiuque mai, no descansa. La primera fase REM de la nit sol ocórrer de 80 a 100 minuts després de començar a dormir. És en aquesta fase on verdaderament es somia.

Fase I 

És la fase de son lleuger,aquella en que encara percebem la majoria d'estímuls que succeeixen al nostre voltant (auditius i tàctils). El son en fase I és poc o res reparador (és a dir, no és suficient per a descansarcompletament), i coincideix amb aquelles situacions en què si havent-nos quedat dormits en el sofà algú ens digués: Ei, no t'adormis! nosaltres contestaríem: si no estava dormint...

En la fase I de son, quanel subjecte es disposa a dormir, tanca els ulls i es relaxa. És la simple transició de la vigília al son. No sol durar més de set minuts i representa entre un 2 i 5 % del temps total del son. El tomuscular està disminuït en relació a la vigília i apareixen moviments oculars lents.

Fase II

Aquesta fase es produeix pocs minuts o segons més tard de la primera fase. El nostre sistema nerviósbloqueja les vies d'accés de la informació sensorial emportant-nos a  una desconnexió de l'entorn, la qual cosa facilita la conducta de dormir. El son de fase II és parcialment reparador, la qual...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fases
  • Fases
  • Una fase del yo
  • fases
  • la fase
  • Fases
  • fase
  • fases

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS