Figures retòriques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (259 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Figures retòriques

Al•literació: Repetició d’uns mateixos sons al llarg d’uns versos.

Anàfora: Repetició del mateix mot o grups de mots al començament de determinats versoso estrofes per reforçar el sentit i donar-li simetria.

Antítesi: Oposar en una mateixa frase dos mots, pensaments o expressions de sentit contrari.

Asíndeton: Supressió deles partícules relacionants (especialment conjuncions copulatives).

Comparació: Establiment d’una relació d’analogia o semblança (de forma, de funció, de mida, de color) entrel’objecte real de què es parla i un objecte imaginat per l’autor.

Encadenament: Trencament forçat del discurs al final d’un vers que té la seva continuació en el posterior.Epítet: Adjectiu que no aporta cap contingut significatiu essencial, més aviat evidencia i ressalta una característica coneguda per tothom.

Hipèrbole: Figura que es fonamenta enuna exageració evident

Interrogació retòrica: És formula una pregunta que no espera cap mena de resposta per part de ningú.

Ironia: Consisteix a expressar una intenció ambuna expressió de significat absolutament contrari creant un efecte de retret o burla.

Metàfora: Figura en la qual se substitueix l’objecte real per un d’imaginat per l’autor, ambel qual existeix una determinada analogia.

Metonímia: Metàfora que substitueix un objecte pel nom d’un altre, però prenent la causa per l’efecte, el contingut pel continent,la matèria per l’objecte, etc.

Paradoxa: Expressió d’un enunciat cert, però que conté dos conceptes antagònics que generen un efecte contradictori, absurd o inversemblant.Polisíndeton: Repetició successiva o freqüent d’una conjunció per donar més força a l’expressió.

Hipèrbaton: Consisteix a alterar els termes lògics que constitueixen una frase.
tracking img