Filosofia sòcrates i platon català

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3833 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els Sofistes i Sòcrates

Introducció

Segle 5 aC. 2 canvis importants en la filosofia: canvi geogràfic i canvi temàtic. Centre d’interès es l’home i no la naturalesa.

Perquè passen aquests canvis? Al segle 5 aC passen les guerres mediques i les primeres ciutats atacades són les colònies, pèrdua d’esplendor de les colònies.
I quan Atenes venç els perses la ciutat s’enforteix i comença unprocés de pau de 50 anys i això fa que Atenes passi a ser important econòmicament, políticament i socialment. I apareixen els sofistes. Desprès passa la guerra d’esparta que finalitza l’època d’esplendor i desprès d’un any de tirania retorna la democràcia i condemnen a Sòcrates.

Canvi temàtic perquè creuen que es qüestionen algo massa ambiciós. “com volem conèixer la naturalesa si l’home no esconeix a ell mateix”. La democràcia dona l’oportunitat de relacionar conjuntament sobre les qüestions socials, politiques...

Sofistes

Són els educadors de la nova societat atenesa, els primeres mestres que cobren un sou. Eren intel·lectuals autodidactes i grans viatgers. Ells eren estrangers i per això no podien participar en la política però tenien molta influencia ja que ells eren elsmestres dels futurs politics.
Ensenyaven: dret, historia, literatura, ètica, argumentació i oratòria.

Organitzaven cursos que feien pagar o feien discursos politics, tambe eren advocats, la gent els hi comprava els discursos.
Sofista ve de sofos = a savi.

A finals del segle 5 aC els sofistes van agafar mala fama perquè la nova generació eren molt radicals. Es dedicaven a manipular amb laretòrica.
Els sofistes cuidaven molt l’imatge.

Com educaven?

Creien que hi havia 2 naturaleses dels homes els nobles , que venien dels deus i el poble que eren inferiors i que havien de obeir i no podien rebre la mateixa educació.
Nobles aprenien : llegir, escriure, lluitar i musica.
Poble aprenia: memoritzaven obres.
Creien que tothom tenia dret a una educació però que s’havia de pagarper ella. Els guerrers perden importància i l’orador en guanya.
Creien que amb el llenguatge poden persuadir, convèncer als altres, calmar la por. El llenguatge es el mes important la retòrica.


Oposició entre FISIS – NOMOS

Fisis = lleis naturals. Nomos = lleis humanes.

Abans es creia que les lleis naturals i humanes eren iguals, necessaries, universals i immutables.
En canvi elssofistes creuen que els lleis humanes son diferents de les lleis naturals.

Lleis:

Fisis: lleis necessàries, universals, absolutes, immodificables, cal obeir-les sempre.
Nomos : lleis fruit del pacte, particulars, relatives, modificables, pots no complir-les.

- 1ra generació que pensa? (Protàgores i Gòrgies) lleis humanes necessàries per la convivència, hi ha de haver un equilibri entrefisis i nomos.

- 2na generació que pensa? Les lleis humanes son antinaturals,mes prioritat a les lleis naturals que la humanes tenen 2 conceptes diferents:
- Igualisme ( Antífon i Hipies) homes iguals per naturalesa, les lleis fan els homes diferents.
- la llei del més fort ( Trasímac, Cal·licles ) tots els homes son diferents per naturalesa i hi ha de mes forts i de mes febles. Les lleishumanes estan fetes per els febles per posar límits als forts.

El problema de la veritat

Tradicionalment es creu en la veritat absoluta i que podem captar-la. Els dogmàtics defensaven que no dubtaven de la possibilitat verdadera.
Davant de 2 oposicions quina veritat escollim? La mes útil.

L’escepticisme de Gòrgies

Ho expressa en 3 tesis
1- Res no existeix, realitat no es permanent.2- Si existís algo no ho podríem conèixer.
3- Encara que poguéssim conèixer no podríem comunicar-ho als altres.

Sòcrates

Qui fou Sòcrates?

No creia en la paraula escrita així que se sap poc, però altres van escriure sobre ell sobretot Plató.
Se sap que va néixer a Atenes el 470 aC.
Es comença a fer famós quan te 50 anys i participa en campanyes de guerra. Allà es rodeja...
tracking img